En av världens mest studerade mjölksyrabakterier

BioGaias probiotiska produkter med mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri hör till de mest vetenskapligt väldokumenterade probiotiska stammarna i världen både avseende effekt och säkerhet. Fram till idag har Lactobacillus reuteri testats i 217 kliniska studier med totalt 18 000 individer i alla åldrar.

105 av dessa studier har gjorts på barn, från nyfödda upp till 18 år, och 98 studier är gjorda på vuxna. De probiotiska stammar som har använts i de kliniska studierna är Lactobacillus reuteri Protectis (DSM 17938), Lactobacillus reuteri Gastrus (ATCC PTA 6475) och Lactobacillus reuteri Prodentis (ATCC PTA 52899). Resultaten finns publicerade i 180 vetenskapliga artiklar (januari 2020).

Kliniska studier (engelska)

 

BioGaia samarbetar med specialister på drygt 50 olika forskningsinstitutioner och kliniker. Många av forskarna tillhör de främsta inom sina områden. På vuxensidan är drygt hälften av de pågående studierna initierade av BioGaia och följs av BioGaias prövningsledare. Omkring 25 procent av studierna är initierade och genomförs av oberoende forskare. Förutom att BioGaia vill se forskarens curriculum vitae, studieupplägg samt kräver etiskt godkännande för studierna har BioGaia inget inflytande på dessa studier förutom att BioGaia vill se curriculum vitae, studieupplägg samt kräver etiskt godkännande för studierna. Resterande studier på vuxna är initierade och drivs av någon av BioGaias partners. På barnsidan är majoriteten av de kliniska prövningarna antingen initierade av BioGaia eller initierade och genomförda av oberoende forskare. Omkring 20 procent av studierna på barn är initierade och drivs av BioGaias partners.