Köpa BioGaias produkter

 

Probiotika

Vad är probiotika?

Probiotika definieras som “levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem” (WHO 2002). För att en produkt ska definieras som probiotisk krävs att hälsoeffekter har vistats i kliniska studier. Dessutom måste en probiotisk produkt innehålla samma bakteriestam, eller stammar, och samma dos som den som använts i de kliniska studierna. Probiotika tillsätts bland annat till vissa mejeriprodukter och barnmat men förekommer oftast som kosttillskott.

Är probiotika bra för hälsan?

BioGaia bedriver forskning och utveckling för att erbjuda konsumenter kliniskt bevisade, patenterade och användarvänliga probiotiska produkter. På grund av regulatoriska skäl kan vi dock inte kommunicera effekten av våra produkter eller hävda hälsofördelar. I Europa regleras användning av närings- och hälsopåståenden av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och idag finns det inga godkända hälsopåståenden för probiotika.

Vad är det för skillnad mellan probiotika och prebiotika?

Probiotika är levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem (WHO/FAO, 2002). Prebiotika är icke smältbara livsmedel som stimulerar tillväxten av bakterier i magtarmkanalen och anses därför vara hälsofrämjande. Många frukter och grönsaker innehåller prebiotika.

Är probiotika och mjölksyrabakterier samma sak?

Nej, mjölksyrabakterier är ett samlingsnamn för mikroorganismer som, när de bryter ner socker, bildar mjölksyra. Mjölksyrabakterier har traditionellt används för att konservera mat såsom surkål och isterband samt i mejeriindustrin för att tillverka yoghurt och fil. De förekommer även naturligt i våra kroppar.

Probiotika definieras som “levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem” (WHO 2002). För att en produkt ska definieras som probiotisk krävs att hälsoeffekter har vistats i kliniska studier. Dessutom måste en probiotisk produkt innehålla samma bakteriestam (eller stammar) och samma dos som den som använts i de kliniska studierna. Probiotika tillsätts bland annat till vissa mejeriprodukter och barnmat men förekommer oftast som kosttillskott.

Varför är det viktigt att definiera bakterier på stamnivå?

Olika probiotiska produkter innehåller olika probiotiska stammar. En probiotisk produkt med Lactobacillus reuteri, till exempel L. reuteri NCIMB 30242, skiljer sig från en annan probiotisk produkt som innehåller en annan stam av Lactobacillus reuteri, till exempel Lactobacillus reuteri DSM 17938. Olika stammar av samma bakterie har olika egenskaper och kan därmed ge olika effekt. Därför måste bakterier definieras och testas i kliniska prövningar på stamnivå.

Är probiotika med en stam eller flera stammar bättre?

Produkter som innehåller flera stammar har inte nödvändigtvis bättre effekt än produkter som innehåller en stam. Det viktigaste är att stammen eller stammarna har visat positiv effekt i kliniska studier.

 

Våra produkter

Vilka produkter med Lactobacillus reuteri erbjuder BioGaia?

Klicka här för att se BioGaias produkter i Sverige.

För samtliga produkter hänvisar vi till biogaia.com/products.

Vad skiljer BioGaias produkter från andra probiotiska produkter?

Lactobacillus reuteri är en av få mjölksyrabakterier som förekommer naturligt i människans magtarmkanal och är därför särskilt väl lämpad för att leva i denna miljö. Många andra probiotiska bakterier är isolerade från växtriket och hör inte naturligt hemma i människan. Lactobacillus reuteri är bland de första bakteriearter som på naturlig väg etableras i mikrobiotan hos nyfödda, men i vårt moderna samhälle är det endast ett fåtal individer som får i sig tillräcklig mängd på naturlig väg.

Lactobacillus reuteri är en av de mest vetenskapligt väldokumenterade mjölksyrabakterierna både när det gäller effekt och säkerhet.

BioGaia garanterar probiotiska produkter av hög kvalitet med smarta produkt- och förpackningslösningar som säkerställer enkel användning och garanterar rätt halt av levande bakterieceller till och med bäst före-datum, även vid rumstemperatur.

Hur lång tid tar det innan BioGaias produkter ger effekt?

Det är svårt att ge ett exakt svar eftersom varje individs tarmflora är unik. Det beror även på anledningen till varför man tar ett probiotiskt tillskott.

*På grund av regulatoriska skäl kan vi inte kommunicera effekten av våra produkter eller hävda hälsofördelar. I Europa regleras användning av närings- och hälsopåståenden av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och idag finns det inga godkända hälsopåståenden för probiotika.

Varför är dosen av Lactobacillus reuteri densamma för vuxna som barn? Borde den inte vara högre för vuxna?

Nej, Lactobacillus reuteri är en levande bakterie som växer och koloniserar magtarmkanalen. Ju större magtarmkanal, desto mer växer den för att effektivt kolonisera. För ett läkemedel däremot kan det verksamma ämnet inte föröka sig och dosen måste därför anpassas till kroppsstorleken.

Bör jag ta Lactobacillus reuteri varje dag?

Mängden av tillsatta bakterier i tarmarna minskar redan en vecka efter avslutad användning. Kroppens egen etablerade mikrobiota är relativt stabil och därmed mycket motståndskraftig mot etablerandet av “nykomlingar”. Även en bakterie som Lactobacillus reuteri bör tas regelbundet eftersom få människor i dagens samhälle får Lactobacillus reuteri överfört naturligt vid födseln. Genom att ta BioGaias probiotika regelbundet kan du bibehålla en gynnsam daglig dos av mjölksyrabakterier.

Växer eller ökar mängden Lactobacillus reuteri i produkten?

De probiotiska bakterierna är frystorkade och i ett vilande tillstånd. De blir aktiva först när de kommer i kontakt med saliv. När Lactobacillus reuteri når magsäcken är den redan metaboliskt aktiv och kan kolonisera samt börja verka i magtarmkanalen.

Vad är Lactobacillus reuteri Protectis?

Lactobacillus reuteri Protectis är en stam av arten Lactobacillus reuteri och har testats i fler än 137 kliniska studier på människor. Den används i ett flertal typer av produkter såsom droppar och tabletter. Dess vetenskapliga beteckning är Lactobacillus reuteri DSM 17938.

Vad är Lactobacillus reuteri Prodentis?

Lactobacillus reuteri Prodentis är en kombination av två stammar av Lactobacillus reuteri och används i BioGaias produkter för munhälsa. Produkten finns i form av sugtabletter och droppar och innehåller de två stammarna Lactobacillus reuteri DSM 17938 och Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289.

Har BioGaias probiotika (Protectis/Gastrus/Prodentis) några biverkningar?

Eftersom alla har en unik mage/tarm kan vissa personer få tillfälligt förändrade tarmrörelser. BioGaias probiotika ger mycket sällan biverkningar om de tas i de rekommenderade doserna. Vissa personer kan uppleva uppblåsthet och gaser i magen, men detta försvinner vanligtvis efter några dagar. Inga allvarliga biverkningar har observerats i kliniska studier med en maximalt testad dos på 10 miljarder CFU per dag.

Varför heter vi BioGaia?

BioGaia består av två ord, Bio och Gaia. Bio står för levande – levande organismer, naturlig, biologisk forskning och ekologiska system. Gaia är, enligt den grekiska mytologin, en gudinna, skaparen av allt liv, Eros syster och en personifiering av jorden.

 

Användning

Borde inte en daglig dos av BioGaias probiotiska produkter innehålla ett större antal bakterier för att vara effektiv?

Baserat på resultat från kliniska studier har 100 miljoner CFU (Colony Forming Units) per dag bedömts vara en säker och effektiv dos av Lactobacillus reuteri Protectis. Lactobacillus reuteri behöver inte kombineras med andra arter av mjölksyrabakterier.

Bör BioGaias probiotiska produkter intas tillsammans med eller utan mat för maximal effekt?

Lactobacillus reuteri behöver inte intas med mat. Rent hypotetiskt kan ett förhöjt pH-värde kort efter intag av mat ha en positiv inverkan på överlevnaden av Lactobacillus reuteri, men det är viktigare att Lactobacillus reuteri intas regelbundet vid valfri tidpunkt på dagen.

Vad är den rekommenderade dosen av BioGaias produkter?

Den rekommenderade dagliga dosen av Lactobacillus reuteri Protectis är 100 miljoner eller 10^8 CFU (Colony Forming Units) av levande Lactobacillus reuteri Protectis. Du får denna dos genom att konsumera:

  • En tablett BioGaia Protectis magtabletter
  • Fem droppar av BioGaia protectis magdroppar
  • Ett BioGaia protectis sugrör

Den rekommenderade dagliga dosen av Lactobacillus reuteri Prodentis är 200 miljoner CFU eller 2×10^8 CFU (Colony Forming Units) av levande Lactobacillus reuteri Prodentis. Du får denna dos genom att konsumera:

  • En tablett BioGaia Prodentis sugtabletter
  • Fem droppar BioGaia Prodentis droppar
 

Säkerhet

Bör jag avstå från att kombinera BioGaias probiotiska produkter med några specifika läkemedel?

Probiotiska produkter är att betrakta som livsmedel och jämförbara med yoghurt när det gäller säkerhet. BioGaia Protectis kan till och med vara bra att äta i kombination med till exempel antibiotika.

Kan BioGaias produkter användas under graviditet och amning?

Säkerhet av BioGaias produkter har studerats väl och produkterna kan användas under graviditet och amning.

 

Allergi och intolerans

Innehåller BioGaias tabletter soja, gluten, laktos eller mjölkprotein?

BioGaia Protectis tabletter innehåller inte soja. Korn eller skummjölk används som näringskälla vid odling av den bakteriekultur som används i tabletterna. Vid analys kan man detektera laktos och gluten i kulturen, men i den färdiga produkten förekommer varken mjölkprotein eller laktos i mätbara nivåer. Nivån av gluten ligger under EU:s gränsvärde för glutenfria produkter enligt Förordning (EU) nr 828/2014 (<20 mg/kg).

Innehåller BioGaias droppar soja, gluten, laktos eller mjölkprotein?

BioGaia Protectis droppar innehåller inte soja, laktos eller mjölkprotein. Korn används som näringskälla vid odling av den bakteriekultur som används i dropparna. Dock har analysdata från ett certifierat laboratorium inte kunnat hitta spår av gluten i dropparna. Märkning kan variera från land till land, beroende på lokala föreskrifter.