Vilka produkter med Lactobacillus reuteri erbjuder BioGaia?

Se distributionspartners  och produkter här.

Vad skiljer BioGaias produkter från andra probiotiska produkter?

  • Lactobacillus reuteri är en av mycket få mjölksyrabakterier som förekommer naturligt i människans magtarmkanal och är därför särskilt väl lämpad för tillväxt i denna miljö. De flesta andra probiotiska stammar koloniserar endast tillfälligt magtarmkanalen och härrör oftast från intag av mat. Lactobacillus reuteri är bland de första bakteriearter som på naturlig väg etableras i mikrofloran hos nyfödda, men i vårt moderna samhälle är det endast ett fåtal individer som får i sig tillräcklig mängd på naturlig väg.
  • Lactobacillus reuteri är en av de mest vetenskapligt väldokumenterade mjölksyrabakterierna när det gäller både effekt och säkerhet.
  • Lactobacillus reuteri producerar den antimikrobiella substansen reuterin som hämmar tillväxten av olika patogena (sjukdomsframkallande) mikroorganismer. Lactobacillus reuteri stödjer samtidigt tillväxten av andra goda bakterier som är en del av den normala mikroflora.
  • BioGaia garanterar probiotiska produkter av hög kvalitet med smarta produkt- och förpackningslösningar som säkerställer enkel användning och garanterar rätt halt av levande bakterieceller till och med bäst före datum, även vid rumstemperatur.

Borde inte en daglig dos av BioGaias probiotiska produkter innehålla ett större antal bakterier för att vara effektiv?

Nej. Baserat på resultat från kliniska studier har 100 miljoner CFU (Colony Forming Units) per dag bedömts vara en säker och effektiv dos av Lactobacillus reuteri Protectis. Motsvarande dos för Lactobacillus reuteri Prodentis är 200 miljoner CFU. Lactobacillus reuteri behöver inte kombineras med andra arter av mjölksyrabakterier för att ha klinisk effekt.

Hur lång tid tar det att märka effekt av Lactobacillus reuteri?

Det är svårt att ge ett exakt svar eftersom mag- och tarmfloran är unik. Vänligen kontakta din läkare/medicinska rådgivare för rådgivning.

Varför är dosen av Lactobacillus reuteri densamma för vuxna som barn? Borde den inte vara högre för vuxna?

Nej, Lactobacillus reuteri är en levande bakterie som växer och koloniserar magtarmkanalen. Ju större magtarmkanal, desto mer växer den för att effektivt kolonisera. För ett läkemedel däremot kan det verksamma ämnet inte föröka sig och dosen måste därför anpassas till kroppsstorleken.

Bör jag ta Lactobacillus reuteri varje dag?

Ja, eftersom mängden av tillsatta bakterier i tarmarna minskar redan en vecka efter avslutad användning. Kroppens egen etablerade mikroflora är relativt stabil och därmed mycket motståndskraftig mot etablerandet av “nykomlingar”. Även en naturlig bakterie som Lactobacillus reuteri bör tas regelbundet eftersom få människor i dagens samhälle koloniseras naturligt vid födseln. Genom att ta BioGaias probiotika regelbundet kan du bibehålla en gynnsam daglig dos av laktobaciller.

Bör BioGaias probiotiska produkter intas tillsammans med eller utan mat för maximal effekt?

De förhållanden under vilka Lactobacillus reuteri intas är inte kritisk. Rent hypotetiskt kan ett förhöjt pH kort efter intag av mat ha en positiv inverkan på överlevnaden av Lactobacillus reuteri, men det är viktigare att Lactobacillus reuteri intas på regelbunden daglig basis och vid en tidpunkt på dagen som är lämplig för patient / konsument.

Vad är den rekommenderade dosen av Lactobacillus reuteri?

Den rekommenderade dagliga dosen av Lactobacillus reuteri Protectis är 100 miljoner eller 10^8 CFU (Colony Forming Units) av levande Lactobacillus reuteri Protectis. Du får denna dos genom att konsumera:

  • En tablett av BioGaia Protectis magtabletter
  • Fem droppar av BioGaia Protectis magdroppar
  • Ett BioGaia Protectis sugrör

Den rekommenderade dagliga dosen av Lactobacillus reuteri Prodentis är 200 miljoner CFU eller 2×10^8 CFU (Colony Forming Units) av levande Lactobacillus reuteri Prodentis. Du får denna dos genom att konsumera:

  • En BioGaia Prodentis sugtablett
  • Fem droppar BioGaia Prodentis droppar

Bör jag avstå från att kombinera BioGaias probiotiska produkter med några specifika läkemedel?

Nej, probiotiska produkter är att betrakta som livsmedel och jämförbara med yoghurt när det gäller säkerhet. BioGaias probiotiska produkter kan till och med vara bra att äta i kombination med till exempel antibiotika. De kan bidra till att behålla balansen i magtarmkanalen och därmed förhindra eller minska eventuella biverkningar av antibiotikan.

Växer eller ökar mängden Lactobacillus reuteri i produkten?

Nej, de probiotiska bakterierna är frystorkade och i ett vilande tillstånd och blir aktiva först när de kommer i kontakt med saliv. Då sker det väldigt fort, när Lactobacillus reuteri når magsäcken är den redan metaboliskt aktiv och kan kolonisera och börja växa i magtarmkanalen.

Vad är Lactobacillus reuteri Protectis?

Lactobacillus reuteri Protectis är en stam av arten Lactobacillus reuteri som har testats i fler än 120 kliniska studier (studier i människor). Den används i ett flertal typer av produkter såsom droppar och tabletter. Dess vetenskapliga beteckning är Lactobacillus reuteri DSM 17938.

Vad är Lactobacillus reuteri Prodentis?

Lactobacillus reuteri Prodentis är en kombination av två stammar av Lactobacillus reuteri som i form av sugtabletter och droppar används för munhälsa. De innehåller de två stammarna Lactobacillus reuteri DSM 17938 och Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289.

Innehåller BioGaias tabletter soja, gluten, laktos eller mjölkprotein?

BioGaia Protectis tabletter innehåller inte soja. Korn eller skummjölk används som näringskälla vid odling av den bakteriekultur som används i tabletterna. Vid analys kan man detektera laktos och gluten i kulturen, men i den färdiga produkten förekommer varken mjölkprotein eller laktos i mätbara nivåer. Nivån av gluten ligger under EU:s gränsvärde för glutenfria produkter enligt Förordning (EU) nr 828/2014 (<20 mg / kg). Märkning kan variera från land till land, beroende på lokala föreskrifter.

Innehåller BioGaias droppar soja, gluten, laktos eller mjölkprotein?

BioGaia Protectis droppar innehåller inte soja, laktos eller mjölkprotein. Korn används som näringskälla vid odling av den bakteriekultur som används i dropparna. Dock har analysdata från ett certifierat laboratorium inte kunnat hitta spår av gluten i dropparna. Märkning kan variera från land till land, beroende på lokala föreskrifter.

Om du inte hittar svaret på din fråga, vänligen fråga oss direkt genom att fylla i kontaktformuläret nedan.