Vad är en mikroorganism?

En mikroorganism är en levande organism som är mikroskopisk i storlek och därmed inte synlig för blotta ögat. Bakterier, svamp, jäst, alger och virus är alla exempel på mikroorganismer.

 

Bakterier, en förutsättning för liv

Bakterier är en typ av mikroorganismer som är exceptionellt viktiga för vår hälsa. Bakterier var den första formen av liv som uppstod på jorden för omkring fyra miljarder år sedan och än idag dikterar de förutsättningarna för vår existens. Genom evolutionen har människor och bakterier samexisterat, levt i symbios. Lactobacillus reuteri är en av de bakterier som har utvecklats tillsammans med människan genom evolutionen.

Bakterier finns överallt i naturen – i jord, vatten, snö och vulkaner. En del bakterier lever i och på djur och människor, som då fungerar som bakteriens värdorganism. Direkt efter födseln är vi så gott som sterila, men kort därpå börjar bakterier kolonisera varje del av vår kropp – huden, munnen, magen och framförallt tarmarna. Därefter ökar antalet bakterier i våra kroppar snabbt fram till tre års ålder. Bakteriesammansättningen liknar då den vuxnes och förblir mer eller mindre densamma under resten av livet.

Man har tidigare trott att människan bär på ungefär tio gånger så många bakterier som mänskliga celler. Nya studier visar dock att antalet bakterieceller är i storleksordningen dubbelt så många. Dessa bakterier kallas för den mänskliga mikrobiotan. Mikrobiotan består av ungefär 40 biljoner bakterier och fungerar som ett eget organ.

 

Bakterier, livsviktiga för vår hälsa

För 200 år sedan trodde man att alla bakterier framkallade infektioner och sjukdomar, att alla bakterier var patogena. Idag vet vi att bakterier generellt är ofarliga och tillsammans med andra mikroorganismer nödvändiga för vårt välbefinnande och vår hälsa. På samma sätt som vi inte kan leva utan luft och vatten, kan vi inte heller leva utan våra bakterier.

Våra bakterier

  • är vårt första skydd mot patogener, det vill säga sjukdsomsframkallande mikroorganismer
  • utbildar och stärker vårt immunförsvar
  • hjälper oss att ta upp näringsämnen
  • producerar en del vitaminer som vi inte kan tillverka själva, till exempel en del B- och K-vitaminer
  • kan påverka vår hjärna och därmed vårt humör och vår psykiska hälsa

 

Kroppens skyddsbarriär

Slemhinnan i magen och tarmarna fungerar som en skyddsbarriär, som en hud på insidan. Dess huvudsakliga uppgift är att avgöra vad kroppen ska absorbera och vad den inte ska ta upp. En väl fungerade slemhinna är selektivt genomsläpplig och låter till exempel näringsämnen och vatten passera, men förhindrar oönskade ämnen, som gifter och onda bakterier, att ta sig in i kropp och blodsystem. En välbalanserad mikrobiota stärker och tätar slemhinnan så att den fungerar optimalt. Om slemhinnan förlorar förmågan att avgöra vad som är bra eller dåligt för oss kan man drabbas av så kallad läckande tarm.

 

Goda bakterier

Långt innan vi hade tillgång till kyl och frys användes goda bakterier för att förlänga hållbarheten på mat. Exempel på mat där goda bakterier fortfarande används vid tillverkningen är yoghurt, surkål, picklade grönsaker och kombucha. Produktionsprocessen kallas för fermentering. Bakterier som ofta används vid fermentering är Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus och Streptococcus thermophilus.

Bakterier som i kliniska studier har visat positiva hälsoeffekter kallas probiotika och är vanligt förekommande i kosttillskott. Exempel på probiotiska bakteriestammar är Lactobacillus reuteri Protectis, Lactobacillus rhamnosus GG och Bifidobacterium animalis ssp. lactis BB-12.

 

Onda bakterier

Ett fåtal bakterier är sjukdomsframkallande, det vill säga patogena. Matförgiftning, blodförgiftning och lunginflammation är alla exempel på sjukdomstillstånd orsakade av patogener som E. coliSalmonellaS. aureus och S. pneumoniae.

En del bakterier av samma art, men olika stammar, kan bete sig helt olika. Till exempel är en del stammar av E. coli extremt patogena, som EHEC och ETEC, och orsakar kraftig diarré. Andra stammar av E. coli tillhör de vanligaste bakterierna i magtarmkanalen och orsakar ingen skada.