Peter Rothschild

Född 1950. Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2018. Civilekonom från Handelshögskolan Stockholm. Grundare och huvudaktieägare. Verkställande direktör 1996–2016 och koncernchef 2016–2018. Styrelseordförande för dotterbolagen BioGaia Production AB, BioGaia Pharma AB, CapAble AB och MetaboGen AB samt i Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens. Även styrelseordförande för Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) och har styrelseuppdrag i Glycom AB, Looft Industries AB samt Allbright. Innehar genom Annwall & Rothschild Investments AB (ett med medgrundaren Jan Annwall delägt bolag) 740 668 A-aktier och 359 332 B-aktier.

 

David Dangoor

Född 1949. Vice styrelseordförande. Invald i styrelsen 2003. Styrelseordförande 2007–2018. Civilekonom från Handelshögskolan
Stockholm. Marknadsförings- och PR-konsult. Vd Innoventive Partners LLC. Tidigare Executive Vice President och markn.chef Philip Morris USA och Philip Morris International. Övriga styrelseuppdrag: bl a The Feinstein Institute for Medical Research, New York City Ballet Inc, School of Creative Leadership, Berlin University, Svenskamerikanska handelskammaren (ordf 1997–2001). Innehar 443 918 B-aktier.

Ewa Björling

Född 1961. Invald i styrelsen 2015. Leg tandläkare. Medicine doktor och docent Karolinska Institutet. Ledamot Riksdagen 2002–2014. Handelsminister 2007–2014. Nordisk samarbetsminister 2010–2014. Övriga styrelseuppdrag: Essity AB, Mobilaris AB, Rhenman & Partners Global Assessment advisory board, Ordf SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet). Innehar 0 aktier.

Peter Elving

Född 1948. Invald i styrelsen 2018. Civilekonom från Handelshögskolan Stockholm samt EPBA, Columbia University, New York. Tidigare ledande befattningar inom Kraft Foods i Sverige och internationellt, bland annat vd för Kraft Foods Nordic i många år. Styrelseledamot i flera noterade och onoterade bolag. Innehar 0 aktier.

Inger Holmström

Född 1948. Invald i styrelsen 2007. Kommunikationsexpert. Fil Mag i språk och examinerad journalist. Tidigare kommunikationsdirektör vid Vattenfall, Posten, Svenskt Näringsliv samt Coop Norden. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Järna akademi. Innehar 500 B-aktier.

Anthon Jahreskog

Född 1980. Invald i styrelsen 2015. Magisterexamen i Financial Management. Tidigare Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Övriga styrelseuppdrag: Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB. Innehar 0 aktier

Brit Stakston

Född 1961. Invald i styrelsen 2014. Mediestrateg och kommunikationskonsult. Ägare av kommunikationsbyrån Stakston AB och grundare av reportagesajten Blankspot. Sitter i Presstödsnämnden. Innehar 0 aktier.