Peter Rothschild

Styrelseordförande. Född 1950, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Peter Rothschild har arbetat inom shipping och är grundare av BioGaia samt var vd under perioden 1996 – 2016 och koncernchef 2016 – 2018. Peter Rothschild har i dag styrelseuppdrag i Glycom A/S samt är styrelseordförande i Infant Bacterial Therapeutics AB och i  The Foundation to prevent antibiotic resistance. Peter Rothschild äger genom Annwall & Rothschild Investments AB (ett med Jan Annwall delägt bolag) 740 668 A-aktier samt 359 332 B-akter i BioGaia.

David Dangoor

Född 1949. Vice styrelseordförande. Invald i styrelsen 2003. Civilekonom. Marknadsförings- och PR-konsult. Vd Innoventive Partners LLC. Tidigare Executive Vice Pres. och marknadschef Philip Morris USA och Philip Morris International. Övriga styrelseuppdrag: bland annat The Feinstein Institute for Medical Research, New York, City Ballet Inc., BAM, Brooklyn, School of Creative Leadership, Berlin University och Svensk-Amerikanska Handelskammaren (ordförande 1997–2001). Innehar 518 918 B-aktier.

Peter Elving

Född 1948. Invald i styrelsen 2018. Har en civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Stockholm samt en EPBA-Managing the Enterprise från Columbia University i New York. Peter Elving har en lång karriär bakom sig med ledande befattningar inom Kraft General Foods såväl i Sverige som internationellt. Han har bland annat varit vd för Kraft Foods Nordic i många år. Idag är Peter Elving styrelseledamot i såväl noterade som onoterade bolag. Peter Elving äger inga aktier i BioGaia.

Anthon Jahreskog

Född 1980. Invald i styrelsen 2015. Magisterexamen i Financial Management. Tidigare Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Styrelseuppdrag i Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB. Innehar 0 aktier.

Ewa Björling

Född 1961. Invald i styrelsen 2015. Leg tandläkare. Medicine doktor och docent Karolinska Institutet. Ledamot Riksdagen 2002-2014. Handelsminister 2007-2014. Nordisk samarbetsminister 2010-2014. Övriga styrelseuppdrag: Essity AB, Mobilaris AB, Rhenman & Partners Global Assessment advisory board, Ordf SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet). Innehar 0 aktier.

Inger Holmström

Född 1948. Invald i styrelsen 2007. Fil Mag i språk och examinerad journalist. Senior partner, Priority. Tidigare kommunikationsdirektör vid Coop Norden, Posten samt Vattenfall. Övriga styrelseuppdrag: Järna akademi. Innehar 500 B-aktier.

Brit Stakston

Född 1961. Invald i styrelsen 2014. Mediestrateg och kommunikationskonsult. Ägare av kommunikationsbyrån Stakston AB och grundare av reportagesajten Blankspot. Sitter i Presstödsnämnden. Innehar 0 aktier.