Finansiella rapporter 2019

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2019.

 

Finansiella rapporter 2018

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2018.

 

Finansiella rapporter 2017

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2017.

 

Finansiella rapporter 2016

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2016.

BioGaias årsredovisning finns tillgänglig som PDF men också digitalt genom biogaiaarsredovisning.se

pdfplatta

wwwplatta

 

 

Finansiella rapporter 2015

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2015.

 

Finansiella rapporter 2014

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2014.

 

 Finansiella rapporter 2013

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2013.

 

 Finansiella rapporter 2012

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2012.

 

 Finansiella rapporter 2011

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2011.

 

Finansiella rapporter 2010

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2010.

 

Finansiella rapporter 2009

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2009.

 

Finansiella rapporter 2008

På denna sida hittar du BioGaias Årsredovisningar och delårsrapporter för 2008.