24 oktober, 2018

Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2018

 

7 februari 2019, 8.00

Bokslutskommuniké 2018

 

Mars 2019

Årsredovisning 2018

 

8 maj 2019, 8:00

Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2019

 

8 maj 2019, 16:00

Årsstämma i Stockholm

 

8 augusti 2019, 8:00

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018