7 februari 2019, 8.00

Bokslutskommuniké 2018

 

7 februari, 2019, 09:30

Telefonkonferens med vd Isabelle Ducellier, Bokslutskommuniké 2018

Följ via länk: https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q4-2018

Nummer för att ringa in: 08 505 583 51

 

Mars 2019

Årsredovisning 2018

 

8 maj 2019, 8:00

Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2019

 

8 maj 2019, 16:00

Årsstämma i Stockholm

 

8 augusti 2019, 8:00

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018