Årsstämma

6 maj 2021
Årsstämma 2021

 

Delårsredogörelse

6 maj 2021
Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2021

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelse som kommer att hållas 6 maj 2021 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08 – 505 583 59 eller följ den här. Mer information om telefonkonferensen finns också här.

 

Delårsrapport

12 augusti 2021
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

 

Delårsredogörelse

21 oktober 2021
Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2021