Bokslutskommuniké

4 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsrapport som kommer att hållas 4 februari 2021 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08 – 566 426 95 eller följ den här. Mer information om telefonkonferensen finns också här.

 

Årsredovisning

Mars 2021

 

Årsstämma

6 maj 2021
Årsstämma 2021

 

Delårsredogörelse

6 maj 2021
Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2021

 

Delårsrapport

12 augusti 2021
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

 

Delårsredogörelse

21 oktober 2021
Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2021