23 oktober 2019, 08.00

Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2019

 

6 februari 2020, 08.00

Bokslutskommuniké 2019

 

7 maj 2020

Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2020

 

7 maj 2020

Årsstämma i BioGaia in Stockholm

 

13 augusti 2020

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020