Delårsrapport

13 augusti 2020

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsrapport som kommer att hållas 13 augusti 2020 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08 – 505 583 52. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/12408.

 

Delårsredogörelse

23 oktober 2020
Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2020

 

Bokslutskommuniké

4 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020

 

Årsredovisning

Mars 2021

 

Årsstämma

6 maj 2021
Årsstämma 2020

 

Delårsredogörelse

6 maj 2021
Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2021

 

Delårsrapport

12 augusti 2021
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

 

Delårsredogörelse

21 oktober 2021
Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2021