Nya avtal

 • Avtal med Abbott för BioGaias produkter i Thailand BioGaia tecknade i januari 2017 exklusivt avtal med Abbott för rätten att sälja BioGaias produkter inom pediatrik och gastroenterologi i Thailand. Produkterna kommer att marknadsföras med en kombination av BioGaias och Abbotts varumärken. Lansering skedde under andra kvartalet 2017.
 • Avtal med Nestlé för BioGaia Protectis droppar i Australien BioGaia utökade sitt globala samarbete med Nestlé i mars 2017 genom att teckna ett exklusivt avtal med Nestlé Australia Ltd för rättigheterna att sälja BioGaia Protectis droppar i Australien. Produkten kommer att marknadsföras under en kombination av BioGaias och Nestlés varumärken. BioGaia Probiotic drops, som produkten heter i Australien, lanserades under andra kvartalet 2017
 • Tre avtal avseende BioGaia Prodentis Munhälsotabletter i Kanada, Filippinerna och Vietnam BioGaia tecknade under andra kvartalet tre nya exklusiva avtal för Prodentis munhälsotabletter, med Hansamed Ltd för försäljning i Kanada, med BioCulture för försäljning på Filippinerna och med MTC Pharma Co Ltd för försäljning i Vietnam. Alla tre partners kommer att sälja Prodentis under BioGaias varumärke. Lansering har skett på Filippinerna och i Vietnam under året.

 

Kliniska studier

 • Studie som visar att Lactobacillus reuteri minskar benförlust hos äldre kvinnor presenterad I november presenterade BioGaia en randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad studie på 90 äldre kvinnor, som visade att tillägg med den probiotiska stammen Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 minskade benförlusten jämfört med placebo.

  Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 är en naturligt förekommande tarmbakterie hos människor och har visats ge positiva effekter på skelettet hos försöksdjur. I den randomiserade och placebo-kontrollerade studien genomförd vid Göteborgs universitet fi ck 75 till 80-åriga kvinnor med låg bentäthet under ett års tid tillägg med Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 eller placebo. I gruppen som fått tillskott av Lactobacillus reuteri halverades benförlusten jämfört med placebo. Detaljerade resultat av studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

 • Studie som visar att BioGaias probiotika främjar längd-tillväxt och förhindrar återkommande diarré publicerad Resultaten av en randomiserad, kontrollerad pilotstudie på 71 barn med akut diarré visade att ett snabbt diagnostiskt test i kombination med tillskott av Lactobacillus reuteri Protectis under 60 dagar signifi kant ökade längdtillväxten och minskade förekomsten av återkommande diarré, jämfört med standardbehandling och placebo. Studien publicerades i PLOS ONE 9 oktober 2017.

Övriga viktiga händelser under året

 • BioGaia startar dotterbolag för utveckling av probiotiska läkemedel BioGaia meddelade i juni att bolaget startar ett dotterbolag, BioGaia Pharma AB, för att ta vara på de möjligheter att utveckla läkemedel som identifi eras i den forskning och utveckling som bedrivs i företagets normala verksamhet.

  BioGaia har sedan starten av bolagets verksamhet fokuserat sitt utvecklingsarbete på de regulatoriska kategorierna kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål. För vissa segment är dessa kategorier begränsande och i en del fall saknar BioGaia dessutom distributionskanaler för tilltänkta produkter. Styrelsen har därför beslutat att genom BioGaia Pharma även utveckla probiotiska läkemedel.

  Läkemedelskandidaterna kommer i första hand att utvecklas för att licensieras till lämpliga partners vid förhållandevis tidiga skeden och BioGaias kapitalåtagande är därför till en början begränsat. Om kapitalbehovet skulle öka kraftigt är bedömningen att extern finansiering är möjlig.