Vi fortsätter öka våra marknadsandelar

2018 blev ytterligare ett år med stark tillväxt för BioGaia, med en årsomsättning på rekordhöga 742 miljoner kronor. Som nytillträdd vd tar jag över en verksamhet med en positiv trend – och med stor potential.

Under året ökade försäljningen med 127 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 16 procent efter valutaj ustering. Vi fortsätter också att växa snabbare än marknaden, som beräknas växa med ungefär 10 procent per år. Grunden till denna framgång år efter år är vår affärsmodell, där BioGaia är navet i ett internationellt nätverk inom forskning, tillverkning och distribution. Inom barnsegmentet fortsätter våra nyckelprodukter, BioGaia Protectis droppar och tabletter, att växa. Samtidigt ser vi en stark utveckling av vuxenportföljen där framför allt försäljningen av Gastrus och Prodentis ökade kraftigt under året, om än från låga nivåer. Denna utveckling stärker vår vision om att vara ett probiotikaföretag för människor i alla åldrar.

Intervju med vd

2018 blev ett omtumlande år för Isabelle Ducellier. I november tillträdde hon sin tjänst. Uppdraget är att fortsätta att bygga och etablera BioGaia som globalt varumärke inom probiotika. Läs mer

Bygga varumärke

Vi fortsätter också att bygga vårt varumärke och kunde under året notera att försäljningen av produkter under vårt varumärke ökar. I EMEA är Frankrike och flera länder i Östeuropa exempel på marknader som säljer under BioGaia-varumärket och som utvecklats mycket positivt under året. Även i Americas ser vi att partner som säljer under BioGaia-varumärket eller med så kallad co-branding, ökat starkt under året. I USA är det framför allt försäljningen av våra droppar online som växer. Även i Kina har online-försäljningen, vilken huvudsakligen utgörs av droppar som säljs under BioGaia-varumärket, ökat under året. Vidare har vårt dotterbolag i Japan uppvisat god försäljningsutveckling av framför allt munhälsoprodukten Prodentis.

Från bakteriestam till färdig konsumentprodukt

2016 lades en strategi som driver vårt arbete utifrån fem övergripande områden: Tillväxt, Kundfokus, Operationell effektivitet, Innovation och Hållbarhet. Strategin innebär att BioGaia har kontroll över allt strategiskt längs hela värdekedjan – från bakteriestam till färdig konsumentprodukt. Under 2018 låg fokus inom Tillväxt på expansion av den befintliga portföljen på redan etablerade och nya marknader.

Tillväxt

Under 2018 låg fokus inom Tillväxt på expansion av den befintliga portföljen på redan etablerade och nya marknader.

Kundfokus

För att vara närmare våra partner i Asien öppnade vi under det gångna året ett kontor i Singapore, på motsvarande sätt som vi gjorde i Miami 2017. Vi lanserade även BioGaia Academy, en helt ny utbildningsplattform där vi utbildar läkare från hela världen för att bredda antalet välutbildade opinionsledare.

Operationell effektivitet

Implementeringen av det nya affärssystemet – som ska bidra till Operationell effektivitet – startade under slutet av året. På Innovations-sidan var det gångna året intensivt med omkring 55 pågående studier, köpet av forskningsbolaget MetaboGen, uppstart av vårt nya laboratorium i Eslöv och nya forskningssamarbeten på vårt Center of Excellence i Mexiko och med doktorander.

Hållbarhet

Vad gäller Hållbarhet delade Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens, som BioGaia grundade i slutet av 2017, ut de första bidragen till forskare på Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Under året beslutades även att anställa en person som ska ansvara för vårt hållbarhetsarbete, rekrytering av denna tjänst pågår.

Vi satsar på forskning och utveckling

Under 2018 ökade våra rörelsekostnader med 25 procent. Vi satsar mycket på forskning och utveckling, bland annat har vi investerat i våra dotterbolag BioGaia Pharma och MetaboGen samt på forskningsprojekt, kliniska studier och produktutveckling. Vidare har vi ökat våra satsningar på marknadsaktiviteter, bland annat i Italien, Brasilien och Sverige. Ökade aktiviteter medför också ett ökat personal-behov och under året har antalet anställda ökat med 23 personer, varav 10 på BioGaia Japan och tre genom köpet av MetaboGen.

Under 2019 räknar jag med fortsatta investeringar för att driva marknadstillväxten, bibehålla ett starkt forskningsprogram och ytterligare stärka vårt varumärke. Jag ser fram emot ett spännande år!