BioGaias probiotiska produkter

BioGaias distributionsnätverk består av omkring 80 partner med försäljning i ungefär 100 länder. I Sverige samarbetar vi med Semper, Medhouse och Sunstar för distribution av våra probiotiska kosttillskott och bakteriekultur.

BioGaia bedriver forskning och utveckling för att erbjuda konsumenter kliniskt bevisade, hälsosamma, patenterade och användarvänliga probiotiska produkter. Av regulatoriska skäl kan vi dock inte kommunicera effekten av våra produkter. I Europa regleras användning av närings- och hälsopåståenden av europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och idag finns det inga godkända hälsopåståenden för probiotika.

Om du vill veta mer om effekten av goda bakterier rekommenderar vi att du pratar med en dietist eller annan vårdpersonal.

 

Alla BioGaias produkter (globalt)

Vårt globala distributionsnätverk