Helicobacter pylori – magsårsbakterien

Helicobacter pylori (H. pylori) är en av världens vanligaste infektioner, omkring 50 procent av jordens befolkning är infekterade. I utvecklingsländer kan så många som 80 procent av befolkningen bära på bakterien, medan förekomsten i Sverige är omkring 20 procent. H. pylori kan orsaka kronisk gastrit och är starkt kopplad till utveckling av magsår och magcancer. De flesta som bär på bakterien är dock asymtomatiska, bara omkring 20 procent har symptom. Hur bakterien överförs är inte helt klarlagt, men man vet att många smittas i barndomen.