Probiotics Grounded in Evolution Driven by Science

Forskaren Ivan Casas fascinerades av livets cykler, hur viktiga bakterier överförs från en generation till nästa. Han menade att den unika Lactobacillus reuteri är en av de bakterier som barnet bör få från sin mamma tidigt i livet. Under en resa i Anderna hittade han bakteriestammen Lactobacillus reuteri Protectis i bröstmjölk hos en peruansk kvinna. Denna upptäckt lade grunden för BioGaia.

För ungefär 4 miljarder år sedan uppstod den första livsformen på jorden – bakterier – och än idag dikterar de villkoren för vår existens. Lactobacillus reuteri är en av de bäst studerade probiotiska bakterierna både vad gäller effekt och säkerhet. Resultat från dessa studier har publicerats i fler än 150 vetenskapliga artiklar. BioGaias produkter skapar balans genom att återförena människan med den värdefulla Lactobacillus reuteri.

BioGaias probiotika

Eftersom stammar av L. reuteri har utvecklats i symbios med människan sedan tidernas begynnelse är de anpassade till sin värd. L. reuteri är bland de första bakteriearter som etableras naturligt i normalfloran hos nyfödda barn.

Arter av BioGaias L. reuteri har isolerats från

  • bröstmjölk
  • vagina
  • munhåla
  • magsäck
  • tunntarm
  • tjocktarm
  • avföring
Alla våra kommersiella stammar är av mänskligt ursprung och koloniserar människan naturligt. Det är därför sannolikt att de faktiskt också har en positiv effekt på människors hälsa. Även om BioGaias L. reuteri Protectis kan finnas naturligt hos människor bör bakterien intas regelbundet för att nå tillräckligt höga nivåer och därmed en god effekt.