En av världens mest studerade mjölksyrabakterier

BioGaias probiotiska produkter med mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri hör till de mest vetenskapligt väldokumenterade probiotiska stammarna i världen både avseende effekt och säkerhet. Fram till idag har Lactobacillus reuteri testats i 217 kliniska studier med totalt 18 000 individer i alla åldrar.

105 av dessa studier har gjorts på barn, från nyfödda upp till 18 år, och 98 studier är gjorda på vuxna. De probiotiska stammar som har använts i de kliniska studierna är Lactobacillus reuteri Protectis (DSM 17938), Lactobacillus reuteri Gastrus (ATCC PTA 6475) och Lactobacillus reuteri Prodentis (ATCC PTA 52899). Resultaten finns publicerade i 180 vetenskapliga artiklar (januari 2020).

Säker för alla åldrar

Kliniska studier har visat att BioGaias probiotiska produkter är säkra för såväl nyfödda, barn och vuxna som för gravida. Inga biverkningar har dokumenterats ens för en daglig dos på 10 miljarder CFU, vilket motsvarar 1 000 gånger den rekommenderade dagliga dosen. BioGaias produkter är också säkra att använda under en lång tid och kan till exempel ges under ett barns hela uppväxt.

Dos och kolonisering

Kliniska studier har visat att 100 miljoner CFU per dag är en effektiv och säker dos av Lactobacillus reuteri Protectis, både för barn och vuxna. Den rekommenderade dosen av en mjölksyrabakterie beror på vilken bakteriestam produkten innehåller. För vissa bakteriestammar, som till exempel L. reuteri Protectis, behövs bara en förhållandevis låg halt bakterier för att uppnå önskad effekt medan andra stammar kräver en större mängd för att ge effekt.

Tarmslemhinnan som täcker vår magtarmkanal fungerar som en skyddande ”hud” på insidan av kroppen. En av dess uppgifter är att förhindra att det vi äter, och som inte bör tas upp av kroppen, inte heller passerar och till exempel hamnar i blodsystemet, där det inte hör hemma. Tarmslemhinnan har därmed ett mycket viktigt jobb. För att den alltid ska vara välfungerande byts den ut ungefär var fjärde dag.

Ett grundkrav på en probiotisk bakterie är att den ska kolonisera tarmslemhinnan. Med detta menar man att bakterien ska binda till epitelcellerna i tarmslemhinnan, där den har sin probiotiska effekt.

Att Lactobacillus reuteri binder till vår tarmslemhinna har visats i kliniska studier, men eftersom cellerna i tarmslemhinnan byts ut var fjärde dag försvinner även många Lactobacillus reuteri-bakterier. Detta innebär att vi måste tillföra Lactobacillus reuteri regelbundet, gärna dagligen, för att säkerställa en tillräckligt hög halt i mage och tarm.

Läs om upptäckten som blev grunden för BioGaia

 

Lactobacillus reuteris ursprung

Den första humanstammen av Lactobacillus reuteri, L. reuteri DSM 17938 (Protectis), isolerades 1990 av forskaren Ivan Casas från en peruansk kvinnas bröstmjölk. Andra humanstammar som används kommersiellt är L. reuteri ATCC PTA 5289 och ATCC PTA 6475. L. reuteri ATCC PTA 5289 används för munhälsoprodukter och isolerades ursprungligen från saliven från en japansk kvinna med mycket god munhälsa. L. reuteri ATCC PTA 6475 isolerades från bröstmjölk i samband med en klinisk studie i Finland.

Mänskligt ursprung

Alla våra kommersiella stammar är av mänskligt ursprung och koloniserar människan naturligt. Det är därför sannolikt att de faktiskt också har en positiv effekt på människors hälsa. Kolonisering av Lactobacollus reuteri har studerats i hela magtarmkanalen med hjälp av biopsier.

  • Bröstmjölk
  • Magsäck
  • Munhåla
  • Tjocktarm
  • Tunntarm
  • Vagina
  • Avföring
Kolonisering av Lactobacollus reuteri har studerats i hela magtarmkanalen med hjälp av biopsier

 

 

Lactobacillus reuteri genom evolutionen

För ungefär 4 miljarder år sedan uppstod den första livsformen på jorden – bakterier – och än idag dikterar de villkoren för vår existens. Förklaringen till hur de kunnat överleva så ofantligt länge, trots kraftigt skiftande förutsättningar som vulkanutbrott och istider, är deras fantastiska förmåga till anpassning. Forskning kring bakterier och deras betydelse för vår hälsa har formligen exploderat de senaste åren och nya teser och insikter publiceras i ett rasande tempo.

Forskning har visat att Lactobacillus reuteri är en bakterieart som sedan miljontals år utvecklats tillsammans med sin värd. Genom evolutionen har alltså vissa stammar av Lactobacillus reuteri anpassat sig till just de specifika förhållanden som finns i den mänskliga magtarmkanalen. Eftersom stammar av Lactobacillus reuteri har utvecklats i symbios med människan sedan tidernas begynnelse är de anpassade till oss och trivs därmed i vår magtarmkanal. Några av oss har Lactobacillus reuteri i magtarmkanalen än idag men de flesta har inte tillräckligt höga halter utan bör tillsätta Lactobacillus reuteri i form av kosttillskott.

Lactobacillus reuteri har visat positiv effekt i fler än 203 kliniska studier inom flera olika indikationsområden, framför allt inom maghälsa (2019).