Lactobacillus reuteri genom evolutionen

För ungefär 4 miljarder år sedan uppstod den första livsformen på jorden – bakterier – och än idag dikterar de villkoren för vår existens. Förklaringen till hur de kunnat överleva så ofantligt länge, trots kraftigt skiftande förutsättningar som vulkanutbrott och istider, är deras fantastiska förmåga till anpassning. Forskning kring bakterier och deras betydelse för vår hälsa har formligen exploderat de senaste åren och nya teser och insikter publiceras i ett rasande tempo.

Forskning har visat att Lactobacillus reuteri är en bakterieart som sedan miljontals år utvecklats tillsammans med sin värd. Genom evolutionen har alltså vissa stammar av Lactobacillus reuteri anpassat sig till just de specifika förhållanden som finns i den mänskliga magtarmkanalen. Eftersom stammar av Lactobacillus reuteri har utvecklats i symbios med människan sedan tidernas begynnelse är de anpassade till oss och trivs därmed i vår magtarmkanal. Några av oss har Lactobacillus reuteri i magtarmkanalen än idag men de flesta har inte tillräckligt höga halter utan bör tillsätta Lactobacillus reuteri i form av kosttillskott.

Lactobacillus reuteri har visat positiv effekt i fler än 184 kliniska studier inom flera olika indikationsområden, framför allt inom maghälsa (2017).


Effekt och säkerhet

Hittills har BioGaias stammar av Lactobacillus reuteri studerats i 184 studier på 15 500 personer i olika åldrar. Resultaten har publicerats i 159 vetenskapliga artiklar (februari 2018). Detta gör Lactobacillus reuteri till en av världens mest studerade probiotiska bakterierna både avseende effekt och säkerhet.

BioGaias L. reuteri-stammar har testats med avseende på säkerhet hos friska vuxna, vuxna med nedsatt immunförsvar, barn, nyfödda och även för tidigt födda barn. Inga allvarliga biverkningar har observerats för doser upp till 10 miljarder CFU/dag, det vill säga 1000 gånger rekommenderad daglig dos. BioGaias produkter skapar balans genom att återförena människan med den värdefulla Lactobacillus reuteri.

Dos och kolonisering

Baserat på kliniska studier har 100 miljoner CFU/dag valts som en säker och effektiv dos. Eftersom L. reuteri inte koloniserar permanent bör den intas regelbundet för att säkerställa en tillräcklig och stabil nivå av bakterien i magtarmkanalen. Kolonisering av L. reuteri har studerats i hela magtarmkanalen med hjälp av biopsier.

 

 

 

Lactobacillus reuteris ursprung

Den första humanstammen av Lactobacillus reuteri, L. reuteri DSM 17938 (Protectis), isolerades 1990 av forskaren Ivan Casas från en peruansk kvinnas bröstmjölk. Andra humanstammar som används kommersiellt är L. reuteri ATCC PTA 5289 och ATCC PTA 6475. L. reuteri ATCC PTA 5289 används för munhälsoprodukter och isolerades ursprungligen från saliven från en japansk kvinna med mycket god munhälsa. L. reuteri ATCC PTA 6475 isolerades från bröstmjölk i samband med en klinisk studie i Finland.

 

Arter av BioGaias Lactobacillus reuteri har isolerats från

Alla våra kommersiella stammar är av mänskligt ursprung och koloniserar människan naturligt. Det är därför sannolikt att de faktiskt också har en positiv effekt på människors hälsa. Kolonisering av L. reuteri har studerats i hela magtarmkanalen med hjälp av biopsier.

  • Bröstmjölk
  • Magsäck
  • Munhåla
  • Tjocktarm
  • Tunntarm
  • Vagina
  • Avföring

 

 

Upptäckten som blev grunden för BioGaia

Forskaren Ivan Casas fascinerades av livets cykler, hur viktiga bakterier överförs från en generation till nästa. Han menade att den unika Lactobacillus reuteri är en av de bakterier som barnet bör få från sin mamma tidigt i livet. Under en resa i Anderna hittade han bakteriestammen Lactobacillus reuteri Protectis i bröstmjölk hos en peruansk kvinna. Denna upptäckt lade grunden för BioGaia. Läs mer