Lactobacillus reuteri stammar

Mycket av BioGaia’s forskning har fokuserats på olika stammar av mjölksyrabakterier. Den första humanstammen av Lactobacillus reuteriL. reuteri DSM 17938 (Protectis), isolerades 1990 av forskaren Ivan Casas från en peruansk kvinnas bröstmjölk. Andra humanstammar som används kommersiellt är L. reuteri ATCC PTA 5289 och ATCC PTA 6475. L. reuteri ATCC PTA 5289 används för munhälsoprodukter och isolerades ursprungligen från saliven från en japansk kvinna med mycket god munhälsa. L. reuteri ATCC PTA 6475 isolerades från bröstmjölk i samband med en klinisk studie i Finland.

 

Dos och kolonisering

Baserat på kliniska studier har 100 miljoner CFU/dag valts som en säker och effektiv dos. Eftersom L. reuteri inte koloniserar permanent bör den intas regelbundet för att säkerställa en tillräcklig och stabil nivå av bakterien i magtarmkanalen. Kolonisering av L. reuteri har studerats i hela magtarmkanalen med hjälp av biopsier.

 

Effekt och säkerhet

Hittills har BioGaias L. reuteri-stammar studerats i 184 studier på 15 500 personer i olika åldrar. Resultaten har publicerats i 159 vetenskapliga artiklar (februari 2018). Detta gör L. reuteri till en av världens mest väldokumenterade probiotika, både avseende effekt och säkerhet.

BioGaias L. reuteri-stammar har testats med avseende på säkerhet hos friska vuxna, vuxna med nedsatt immunförsvar, barn, nyfödda och även för tidigt födda barn. Inga allvarliga biverkningar har observerats för doser upp till 10 miljarder CFU/dag, det vill säga 1000 gånger rekommenderad daglig dos.

 

Stamspecificitet

Mjölksyrabakterier är ett samlingsnamn för en grupp mikroorganismer som finns naturligt i olika matvaror som till exempel yoghurt, oliver och syrade grönsaker. En del mjölksyrabakterier finns också i människans mikrobiota.

Det finns många olika mjölksyrabakterier, varav L. reuteri är en. De har olika egenskaper och kan därmed ge olika effekt. Mjölksyrabakterier är indelade i familjer, släkten, arter och stammar. Olika stammar av en och samma bakterie kan ha olika egenskaper och det är därför bakterier måste särskiljas och testas på stamnivå.

När man talar om mjölksyrabakterier måste man därför vara tydlig med vilken stam som avses. Man kan inte enbart säga att produkten innehåller ”mjölksyrabakterier” och inte heller att produkten innehåller L. reuteri, utan man måste använda det fullständiga stamnamnet, till exempel L. reuteri Protectis, för att veta vilken mjölksyrabakterie som avses.