14,700

146

18

Hittills har 174 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri utförts på 14.700 personer i alla åldrar.

Resultat finns publicerat i 146 artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt nio doktorsavhandlingar (mars 2017).

Under 2016 publicerades 18 kliniska studier inom olika indikationsområden.

 

För att läsa mer om våra kliniska studier klicka här (engelska).

 

BioGaia samarbetar med specialister på drygt 50 forskningsinstitutioner och kliniker. Många av forskarna tillhör de främsta inom sina områden. På vuxensidan är drygt hälften av de pågående studierna initierade av BioGaia och följs av BioGaias prövningsledare. Omkring 25 procent av studierna är initierade och genomförs av helt oberoende forskare. Förutom att BioGaia vill se forskarens curriculum vitae, studieupplägg samt kräver etiskt godkännande för studierna har BioGaia inget inflytande på dessa studier. Resterande studier på vuxna är initierade och drivs av någon av BioGaias partners. På barnsidan är majoriteten av de kliniska prövningarna antingen initierade av BioGaia eller initierade och genomförda av oberoende forskare. Omkring 20 procent av barnstudierna är initierade och drivs av BioGaias partners.