Ett unikt och globalt nätverk

BioGaia samarbetar med specialister på cirka 50 forskningsinstitut och kliniker i ett unikt globalt nätverk. Många av dessa forskare är bland de främsta inom sina områden.

BioGaias forskarnätverk är unikt i flera avseenden. Dels tillhör många av forskarna de främsta i världen inom sina områden och dels har en del sam arbeten pågått sedan BioGaia grundades för snart 30 år sedan. Man har också en betydande bredd som sträcker sig över många olika indikationsområden både på barn­ och vuxensidan. Målet med all forskning är att den ska hålla högsta möjliga vetenskapliga standard. Alla studier måste ha etiskt godkännande innan de startar. Extern granskning och publicering av data på Lactobacillus reuteri i medicinska tidskrifter är sedan ett kvitto på vetenskaplig relevans och god forskningskvalitet. BioGaia arbetar dessutom aktivt för att förstå ännu mer om hur Lactobacillus reuteri fungerar.

Under de senaste åren har detta arbete utökats till att gälla ”hela kedjan”, det vill säga inte bara förstå hur de probiotiska stammarna fungerar utan även förstå kritiska egenskaper hos råvaror och färdiga produkter samt viktiga processparametrar för att säkerställa bästa kvalitet och robust produktion.

 

Operations

Operations ansvarar för kvalificering och kvalitetssäkring av BioGaias leverantörer, såsom råvaruleverantörer, de som tillverkar och paketerar produkterna och kontraktslaboratorier för analystjänster. Alla ska uppfylla BioGaias krav avseende kvalitet, säkerhet och miljö ansvar. Vidare måste man se till att ramar och regelverk följs samtidigt som kraven på snabbare och effektivare produktion ökar. För att tydliggöra och formalisera sam arbetet görs nu en översyn av alla leverantörer. I det arbetet finns ett tydligt hållbarhetsperspektiv, som bland annat inkluderar uppförandekod och regelbundna inspektioner.

 

BioGaias laboratorium i Eslöv

Längre bak i kedjan görs stora investeringar inom forskning och utveckling. BioGaias nya laboratorium i Eslöv är tänkt att utvecklas till ett kompetenscenter, där medarbetare från olika avdelningar kan samarbeta och utbyta idéer med både varandra, industridoktorander och externa forskare. I nätverket ingår forskningscenter och institutioner såsom RISE, Lunds universitet och SLU i Uppsala.

 

NextBioForm

BioGaia är också ett av de drivande bolagen i NextBioForm, ett internationellt centrum finansierat av Vinnova med fokus på processutveckling och formulering av biologiska
produkter såsom probiotika och proteiner.

 

IPA, International Probiotics Association

 

BioGaias forskarnätverk