Utvecklingen i samhället och förändringar i omvärlden påverkar hur människor ser på hälsa liksom förutsättningarna att bedriva affärer. I nära samarbete med forskare, leverantörer och distributörer agerar BioGaia för att hantera utmaningar och möjligheter på ett sätt som maximerar värdeskapandet för intressenterna.

Fem trender som påverkar BioGaia

Ökat fokus på förebyggande hälsa och egenvård

Över hela världen ökar hälsomedvetenheten och branscher som ekologisk mat och kosttillskott förväntas fortsätta växa kraftigt. Konsumenter söker också allt mer information, på internet och i andra kanaler, om förebyggande hälsovård.

En ny generation konsumenter

Intressenter kommer i allt högre grad att bedöma företag utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Konsumenter vill till exempel veta var produkterna kommer från och om de producerats på ett etiskt och hållbart sätt.

Förskjutning av köpkraften

Fokus för global tillväxt har förändrats. Flera av de sk E7-länderna (Kina, Indien, Brasilien, Ryssland, Mexiko, Indonesien och Turkiet) förväntas klättra i värdekedjan.

Demografiska förändringar

I takt med att världens befolkning ökar och åldras ökar också efterfrågan inom hälsoområdet. Ökningen av jordens befolkning kommer under de närmaste åren huvudsakligen att ske i Afrika, Asien (förutom Japan), Latinamerika och Karibien.

Modern och mobil teknologi

Den tekniska utvecklingen, samt att fler i framför allt utvecklingsländer, får tillgång till internet och mobiltelefoner driver på en utveckling där konsumenterna kan och vill ta ett större ansvar för den egna hälsan.