Tillverkning och förpackning av BioGaias produkter sker vid sex olika anläggningar. Leverantörerna finns i Europa och USA. Genom ett nära och långsiktigt samarbete är det möjligt att kontinuerligt förbättra produktion och logistik. Leverantörerna – framför allt dotterbolaget BioGaia Production – är också viktiga partners i produktutvecklingen.

BioGaia Production i Eslöv är en GMP-certifierad fabrik och BioGaias helägda produktionsanläggning. Här produceras dropparna och laboratoriet spelar en nyckelroll i produktutvecklingen.