Mikroorganismer, en förutsättning för liv

Vår kropp består av ungefär 10 biljoner celler och vi bär på ungefär dubbelt så många mikroorganismer på och i våra kroppar. Mikroorganismerna i vår magtarmkanal räknas till och med som ett av våra viktigaste organ. Det väger omkring två kilo och både antalet mikroorganismer och mångfalden är avgörande för att upprätthålla en god balans i kroppen.

Mikroorganismer, särskilt bakterier, finns på alla ytor av kroppen som har kontakt med omgivningen, såsom huden, näs- och munhålan och den viktigaste – vår magtarmkanal, det vill säga mage, tunntarm och tjocktarm.

Man kan likna det vid att mikroorganismerna täcker oss med en osynlig skyddsväst, som håller externa inkräktare borta och bidrar till att vi håller oss friska. Förutom detta hjälper de bland annat till med att utbilda vårt immunförsvar, smälter maten vi äter genom att bryta ner den och ta upp näring, producerar vissa vitaminer och är vår första skyddsbarriär mot sjukdomsframkallande mikroorganismer, så kallade patogener.

Goda och onda bakterier

Bakterier är en typ av mikroorganismer som är exceptionellt viktiga för vår hälsa. Förr i tiden kände vi bara till att bakterier orsakade infektioner och sjukdomar, att de var sjukdomsframkallande. Idag vet vi att bakterier generellt är goda och tillsammans med andra mikroorganismer avgörande för att hålla oss vid liv.

Det pågår ett ständigt krig i våra kroppar eftersom vi hela tiden blir utsatta för bakterier och virus. Som tur är har vi våra egna livvakter som skyddar oss, en välbalanserad mikrobiota, en tät slemhinna, och ett effektivt immunförsvar.

Bakterier finns i stort sett överallt – på och i våra kroppar, i luften, i smuts och i syrad mat, som yoghurt och miso. De kan till och med överleva i heta källor och i glaciärer. I själva verket är de flesta bakterier goda och endast några få bidrar till ohälsa. Av den anledningen är det av stor vikt att upprätthålla en god balans av bakterier i våra kroppar.

Vikten av balans i mage och tarm

Det finns ett starkt samband mellan vår mikrobiota (mikroorganismerna i magtarmkanalen) och vår livsstil. Omkring 80 procent av vårt immunförsvar finns i magtarmkanalen och balansen mellan goda och onda bakterier spelar en viktig roll för att hålla oss friska. Goda bakterier utgör därmed en stor del av vårt skydd mot onda bakterier och virus.

I en välbalanserad mikrobiota är förhållandet mellan goda och onda bakterier tio till ett. Om onda bakterier börjar föröka sig kan det leda till ohälsa. Ny forskning visar att det finns en koppling mellan en obalanserad mikrobiota och många tillstånd, såsom diabetes, fetma, hjärtkärlsjukdom och astma.


Det faktum att vår livsstil har ändrats dramatiskt de senaste 50 åren har definitivt satt sina spår. Många av dessa livsstilsförändringar har påverkat vår mikrobiota på ett negativt sätt –  antibiotika och andra mediciner, överdriven hygien, förlossning med kejsarsnitt, dåliga kostvanor, extrem träning, resor och ett stressigt liv.

 

Vad är probiotika?

Probiotika är goda bakterier som finns i mat eller kosttillskott. Probiotika definieras som “levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem.” (WHO/FAO, 2002)

Viktiga kriterier för att en produkt ska definieras som probiotika är att hälsoeffekter har vistats i kliniska prövningar. Dessutom måste en probiotisk produkt innehålla samma bakteriestam (eller stammar) och samma dos som den som använts i de kliniska studierna.