Definitionen av probiotika

Probiotika är goda bakterier som finns i mat eller kosttillskott. Probiotika definieras som “levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem.” (WHO/FAO, 2002)

Viktiga kriterier för att en produkt ska definieras som probiotika är att hälsoeffekter har vistats i kliniska prövningar. Dessutom måste en probiotisk produkt innehålla samma bakteriestam (eller stammar) och samma dos som den som använts i de kliniska studierna.

Läs mer

Lactobacillus reuteri grounded in evolution

För ungefär 4 miljarder år sedan uppstod den första livsformen på jorden – bakterier – och än idag dikterar de villkoren för vår existens.

Läs mer

Vår livsstil påverkar vår maghälsa

Det faktum att vår livsstil har ändrats drastiskt under de senaste 50 åren har satt sina spår.

Läs mer

Barn och spädbarn

Hittills har 184 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri utförts på 15 500 personer (februari 2018).

Läs mer