Definitionen av probiotika

Probiotika är goda bakterier som finns i mat eller kosttillskott. Probiotika definieras som “levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem.” (WHO/FAO, 2002)

Viktiga kriterier för att en produkt ska definieras som probiotika är att hälsoeffekter har vistats i kliniska prövningar. Dessutom måste en probiotisk produkt innehålla samma bakteriestam (eller stammar) och samma dos som den som använts i de kliniska studierna.