Den viktiga bakteriebalansen

I våra kroppar pågår ett ständigt krig mellan goda och onda bakterier. Tillstånd som kolik, förstoppning, diarré och stressmage är ofta tecken på att onda bakterier har fått övertaget och att balansen har rubbats.

Om de onda bakterierna av någon anledning blir för många kallas det dysbios, obalans. Dysbios kan leda till problem som diarré, förstoppning, uppblåsthet och ont i magen. Det kan även göra att immunförsvaret försvagas, vilket kan ge ökad känslighet för inflammationer eller allergier, som eksem och astma. Ny forskning antyder att det finns ett samband mellan en obalanserad mikrobiota och diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.

Att hålla en god bakteriebalans är viktigt genom hela livet och som Hippocrates sa för mer än 2000 år sedan: ”Alla sjukdomar börjar i magen”

 

Vår livsstil påverkar vår maghälsa

Det faktum att vår livsstil har ändrats drastiskt under de senaste 50 åren har satt sina spår. Vårt nutida sätt att leva med förändrade matvanor och urbanisering har resulterat i en ökad obalans av vår mikrobiota.

Balansen i magen påverkas negativt av

  • Användning av antibiotika och andra läkemedel – antibiotika dödar inte bara onda bakterier, så kallade patogener, utan även våra goda bakterier.
  • Överdriven hygien – att duscha flera gånger om dagen, använda handsprit och rengöringsmedel utarmar vår mikrobiota.
  • Kejsarsnitt – vid vaginal förlossning sker en viktig överföring av mammans goda bakterier till barnet, dessa går barn som föds med kejsarsnitt miste om.
  • Dåliga matvanor – våra goda bakterier tycker inte om snabbmat, processad mat, kaffe och alkohol – de behöver fibrer, färsk frukt och grönsaker för att fungera optimalt.
  • Stress och sömnbrist– ett hektiskt liv med för lite sömn kan leda till att onda bakterier får övertaget.
  • Hård träning – träning är viktigt för hälsan, men att träna på elitnivå kan skada mikrobiotan och försvaga immunförsvaret – man blir extra mottaglig för infektioner och sjukdomar.