L. reuteri stammar

På BioGaia fokuserar vi på olika stammar av mjölksyrabakterier.

Den första stammen av Lactobacillus reuteri (L. reuteri) för mänsklig användning, L. reuteri DSM 17938, isolerades 1990 från bröstmjölk hos en kvinna från Peru som levde i Anderna. Dess kommersiella namn är L. reuteri Protectis.

Andra mänskliga stammar som används kommersiellt är L. reuteri ATCC PTA 5289 och ATCC PTA 6475. L. reuteri ATCC PTA 5289 används för munhälsoprodukter och isolerades från munhålan på en japansk kvinna med mycket god munhälsa och L. reuteri ATCC PTA 6475 isolerades från bröstmjölk i Finland.

 

BioGaias probiotika – förankrad i evolutionen, driven av vetenskap

Eftersom stammar av L. reuteri har utvecklats i symbios med människan sedan tidernas begynnelse är de anpassade till sin värd. L. reuteri är bland de första bakteriearter som etableras naturligt i normalfloran hos nyfödda barn.

Arter av BioGaias L. reuteri har isolerats från:

  • Bröstmjölk
  • Vagina
  • Munhålan
  • Magsäcken
  • Tunntarmen
  • Tjocktarmen
  • Avföring

Alla våra kommersiella stammar är av mänskligt ursprung och koloniserar människan naturligt. Det är därför sannolikt att de faktiskt också har en positiv effekt på människors hälsa. Även om BioGaias L. reuteri Protectis kan finnas naturligt hos människor bör bakterien intas regelbundet för att nå tillräckligt höga nivåer och därmed en god effekt.

 

Stamspecificitet

Mjölksyrabakterier är ett samlingsnamn för en grupp mikroorganismer som finns naturligt i olika matvaror som till exempel yoghurt, oliver och syrade grönsaker. Förr i tiden fick vi i oss mycket mjölksyrabakterier, men i dag är vår kost fattig på dessa nyttiga bakterier. Vissa mjölksyrabakterier finns även i människans normala tarmflora.

Det finns många olika mjölksyrabakterier, varav L. reuteri är en typ, och det är stor skillnad mellan dem. De har olika egenskaper och kan därmed ge olika effekt. Mjölksyrabakterier är indelade i familjer, släkten, arter och stammar. Ett exempel från ett helt annat område – telefoner – får förtydliga hur systemet ser ut. Olika stammar av en och samma bakterie kan ha olika egenskaper, precis som att en iPhone 7 har andra egenskaper/funktioner än en iPhone 3. Det är därför bakterier måste särskiljas och testas på stamnivå.

När man talar om mjölksyrabakterier måste man därför vara tydlig med vilken stam som avses. Man kan inte enbart säga att produkten innehåller ”mjölksyrabakterier” och inte heller att produkten innehåller L. reuteri, utan man måste använda det fullständiga stamnamnet, till exempel L. reuteri Protectis, för att veta vilken mjölksyrabakterie som avses.

Hittills har effekt och säkerhet av BioGaias olika stammar av L. reuteri studerats i 163 studier på 14 000 personer i alla åldrar. Resultat har publicerats i 136 artiklar i vetenskapliga tidskrifter (september 2016). Detta gör L. reuteri till en av de mest studerade probiotikasorterna. BioGaias kommersiella stammar av L. reuteri kommer från bröstmjölk och saliv hos människa.

 

Dos och kolonisering

Baserat på kliniska data har 100 miljoner CFU/dag valts som en säker och effektiv dos av L. reuteri för människor. Eftersom L. reuteri inte koloniserar permanent bör bör man inta den regelbundet för att säkerställa en tillräcklig och stabil nivå av bakterien i magtarmkanalen. Kolonisering av L. reuteri har studerats i hela magtarmkanalen med hjälp av biopsiteknik.

Säkerhet

BioGaias L. reuteri är en av de mest vetenskapligt väldokumenterade probiotikasorterna, både avseende effekt och säkerhet, och har testats på 14 000 spädbarn, barn och vuxna.

BioGaias L. reuteri har testats för tolerans i både fullgångna och för tidigt födda spädbarn, i barn, friska vuxna och vuxna med nedsatt immunförsvar. Inga allvarliga biverkningar har observerats upp till den högsta testade dosen på 10 miljarder CFU / dag, det vill säga 1000 gånger den rekommenderade dagliga dosen.

 

Läs mer om våra studier  Läs mer om vår expertis

 

 

*September 2016