Vår affärsidé

BioGaia bedriver forskning och utveckling för att erbjuda konsumenter kliniskt bevisade, hälsosamma, patenterade och användarvänliga probiotiska produkter.

 

Vår vision

BioGaias vision är att vara en banbrytande ledare inom probiotika genom:

Innovativ forskning

  • Vi arbetar med nätverk av ledande forskare
  • Vi utvecklar effektiva och hälsosamma probiotiska produkter

 

Spetskompetens inom immaterialrätt (IP)

  • Vi säkerställer sunda investeringar i långsiktig forskning för att utveckla innovativa och patenterade probiotiska produkter och leveranssystem

 

Unika formuleringar och förpackningslösningar

  • Vi utvecklar produkter som är flexibla samt användar- och miljövänliga

 

Global räckvidd

  • Våra produkter säljs genom ett nätverk av lokala, etablerade distributörer

Starkt varumärke

  • Vårt varumärke förmedlar vårt engagemang för att främja hälsa och ska vara förstahandsvalet av probiotiska produkter för vårdpersonal och konsumenter

 

Attraktiv arbetsplats

  • Vår engagerade och kompetenta personal är nyckeln till vår framgång
  • Tillsammans formar vi en attraktiv och utvecklande arbetsplats

 

Socialt ansvar

  • Vi ser det som vårt ansvar att ge ett betydande bidrag till samhället
  • Vi är fast beslutna att bidra i kampen mot antibiotikaresistens. Denna strävan bör återspeglas i våra prioriteringar vad gäller forskning och utveckling samt i vår kommunikation med partners och konsumenter

Läs mer

Affärsmodell

Tack vara en framgångsrik affärsmodell har BioGaia kunnat växa globalt med en liten, effektiv och snabbrörlig organisation. Affärsmodellen är därmed också en av framgångsfaktorerna för fortsatt expansion.

Läs mer

Distributionsnätverk

BioGaia har ett starkt nätverk av distributionspartners runt om i världen. De flesta av de omkring 80 partners är farmaceutiska eller andra hälsoföretag som säljer BioGaias produkter i mer än 100 länder.

Läs mer

Våra produkter

I Sverige samarbetar BioGaia med nedanstående partners för distribution av våra produkter och vår bakteriekultur.

Läs mer