Styrelseordförande David Dangoor

Född 1949. Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2003. Civilekonom. Marknadsförings- och PR-konsult. Vd Innoventive Partners LLC. Tidigare Executive Vice Pres. och marknadschef Philip Morris USA och Philip Morris International. Övriga styrelseuppdrag: bland annat The Feinstein Institute for Medical Research, New York, City Ballet Inc., BAM, Brooklyn, School of Creative Leadership, Berlin University och Svensk-Amerikanska Handelskammaren (ordförande 1997–2001). Innehar 518 918 B-aktier.

Jan Annwall

Född 1950. Invald i styrelsen 1990. Civilekonom. Tidigare vice vd och finanschef i BioGaia AB. Grundare och huvudaktieägare av BioGaia AB. Övriga styrelseuppdrag: Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB. Innehar via Annwall & Rothschild Investment AB 370 334 A-aktier och 254 666 B-aktier via Annwall & Rothschild Investment AB.

Margaretha Gadnell

Född 1959. Invald i styrelsen 2017. B.Sc i kemi. Grundare och delägare i affärskonsultbolaget Conlega BioBusiness Development and Managment. Tidigare Marknadsdirektör för Companion Diagnostics inom Thermo Fisher Scientific. Innehar 0 aktier.

Ewa Björling

Född 1961. Invald i styrelsen 2015. Leg tandläkare. Medicine doktor och docent Karolinska Institutet. Ledamot Riksdagen 2002-2014. Handelsminister 2007-2014. Nordisk samarbetsminister 2010-2014. Övriga styrelseuppdrag: Essity AB, Mobilaris AB, Rhenman & Partners Global Assessment advisory board, Ordf SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet). Innehar 0 aktier.

Stefan Elving

Född 1941. Invald i styrelsen 2001. Tidigare marknadsdirektör och vice vd för Icahandlarnas AB. Innehar 0 aktier.

Inger Holmström

Född 1948. Invald i styrelsen 2007. Fil Mag i språk och examinerad journalist. Senior partner, Priority. Tidigare kommunikationsdirektör vid Coop Norden, Posten samt Vattenfall. Övriga styrelseuppdrag: Järna akademi. Innehar 500 B-aktier.

Brit Stakston

Född 1961. Invald i styrelsen 2014. Mediestrateg och kommunikationskonsult. Ägare av ommunikationsbyrån Stakston AB och grundare av reportagesajten Blankspot. Sitter i Presstödsnämnden. Innehar 0 aktier.

Anthon Jahreskog

Född 1980. Invald i styrelsen 2015. Magisterexamen i Financial Management. Tidigare Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Styrelseuppdrag i Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB. Innehar 0 aktier.