Världsledande på probiotika

BioGaia är ett innovativt svenskt hälsoföretag och världsledare på probiotika med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter. Under åren har vi byggt upp globala nätverk av ledande, oberoende forskare och specialister, experter inom produktion och lokala distributionspartners över hela världen.

Mer än 25 års erfarenhet av probiotika

BioGaias produkter säljs i omkring 90 länder. Det största segmentet är pediatrik, vilket står för mer än 80 procent av den totala försäljningen. Vårt fokus ligger på konsumentfärdiga produkter som säljs under vårt eget BioGaia-varumärke. År 2015 uppgick denna försäljning, inklusive co-branding, till över 60 procent av försäljningen av konsumentfärdiga produkter. Strategin är att kontinuerligt öka andelen produkter som säljs under varumärket BioGaia.

Våra produkter kombinerar den väldokumenterade probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri med högkvalitativ teknik för att utveckla unika förpackningslösningar och skapa probiotiska produkter som uppfyller kundernas behov. Lactobacillus reuteri är en “god” bakterie som hjälper till att bekämpa “onda” mikroorganismer i magtarmkanalen.

Produkterna baseras huvudsakligen på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (L. reuteri) varav de viktigaste är L. reuteri Protectis för maghälsa och L. reuteri Prodentis för munhälsa.

 

 

Organisation

Vårt huvudkontor, med ledning, administrativa funktioner samt marknadsföring och försäljning ligger i Stockholm.

Produktutveckling, samt avdelningar för produktion och kvalitetskontroll finns i Lund. Vi har även kontor i Tokyo och Hiroshima.

BioGaias B–aktie är listad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för medelstora bolag.

Affärsmodell

BioGaias affärsmodell bygger på tre externa nätverk – forskning, tillverkning och distribution. Inom forskning finns samarbeten med drygt 50 forskningsinstitutioner och kliniker. Produkterna tillverkas och förpackas i sex olika anläggningar i Europa och USA. Distributionsnätet består av omkring 60 partners med försäljning i ungefär 90 länder.