Världsledande på probiotika

BioGaia är ett innovativt svenskt hälsoföretag och världsledare på probiotika med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter. Under åren har vi byggt upp globala nätverk av ledande, oberoende forskare och specialister, experter inom produktion och lokala distributionspartners över hela världen.

BioGaias produkter säljs i omkring 100 länder. Det största segmentet är pediatrik, vilket står för mer än 80 procent av den totala försäljningen. Vårt fokus ligger på konsumentfärdiga produkter som säljs under vårt eget BioGaia-varumärke. År 2015 uppgick denna försäljning, inklusive co-branding, till över 60 procent av försäljningen av konsumentfärdiga produkter. Strategin är att kontinuerligt öka andelen produkter som säljs under varumärket BioGaia.

Våra produkter kombinerar den väldokumenterade probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri med högkvalitativ teknik för att utveckla unika förpackningslösningar och skapa probiotiska produkter som uppfyller kundernas behov. Lactobacillus reuteri är en “god” bakterie som hjälper till att bekämpa “onda” mikroorganismer i magtarmkanalen. Produkterna baseras huvudsakligen på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (L. reuteri) varav de viktigaste är L. reuteri Protectis för maghälsa och L. reuteri Prodentis för munhälsa.

BioGaia korthet

 

  • Grundat 1990
  • 124 anställda
  • Kontor i Sverige (Stockholm, Lund, Eslöv) USA, Japan
  • Försäljning i 100 länder genom distributörer

  • 184 kliniska studier på 15,500 individer (februari 2018)
  • Innehar 440 patent i 32 patentfamiljer
  • Listad på Nasdaq Stockholm (listan för medelstora bolag)
  • Nettoomsättningen uppgick till 615.0 miljoner kronor (2017)

 

Vision och affärsidé

BioGaia bedriver forskning och utveckling för att erbjuda konsumenter kliniskt bevisade, hälsosamma, patenterade och användarvänliga probiotiska produkter. Läs mer

 

Distributionsnätverk

BioGaia har ett starkt nätverk av distributionspartners runt om i världen. De flesta av de omkring 80 partners är farmaceutiska eller andra hälsoföretag som säljer BioGaias produkter i mer än 100 länder. Läs mer

 

Affärsmodell

Tack vara en framgångsrik affärsmodell har BioGaia kunnat växa globalt med en liten, effektiv och snabbrörlig organisation. Läs mer

 

Karriär på BioGaia

Vi ser goda relationer till medarbetarna som en framgångsfaktor. Under 26 år har vi byggt vårt varumärke på tilliten till medarbetarnas kompetens, deras personliga engagemang och vilja till utveckling. Läs mer

 

Läs mer

Våra produkter

I Sverige samarbetar BioGaia med följande partners för distribution av våra produkter och vår bakteriekultur.

Läs mer

Vår forskning

Hittills har 184 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri utförts på 15,500 personer i alla åldrar. (februari 2018)

Läs mer

Hållbarhet

Vi har en tydlig strategi och mål och prioriteringar för 2018 är satta. Hållbarhetsarbetet har fått struktur och långsiktighet

Läs mer