Världsledande på probiotika

BioGaia är ett innovativt svenskt hälsoföretag och världsledare på probiotika med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter. Under åren har vi byggt upp globala nätverk av ledande, oberoende forskare och specialister, experter inom produktion och lokala distributionspartners över hela världen.

BioGaias produkter säljs i omkring 90 länder. Det största segmentet är pediatrik, vilket står för mer än 80 procent av den totala försäljningen. Vårt fokus ligger på konsumentfärdiga produkter som säljs under vårt eget BioGaia-varumärke. År 2015 uppgick denna försäljning, inklusive co-branding, till över 60 procent av försäljningen av konsumentfärdiga produkter. Strategin är att kontinuerligt öka andelen produkter som säljs under varumärket BioGaia.

Våra produkter kombinerar den väldokumenterade probiotiska bakterien Lactobacillus reuteri med högkvalitativ teknik för att utveckla unika förpackningslösningar och skapa probiotiska produkter som uppfyller kundernas behov. Lactobacillus reuteri är en “god” bakterie som hjälper till att bekämpa “onda” mikroorganismer i magtarmkanalen. Produkterna baseras huvudsakligen på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (L. reuteri) varav de viktigaste är L. reuteri Protectis för maghälsa och L. reuteri Prodentis för munhälsa.

 

Kort om BioGaia

  • Grundat 1990
  • 118 anställda
  • Kontor i Sverige – Stockholm, Lund, Eslöv, USA, Japan
  • Försäljning i 90 länder
  • Omkring 60 distribution partners
  • Nettoomsättning SEK 534.7 2016
  • Listade på Nasdaq i Stockholm, listan för medelstora bolag

Kontor

Vårt huvudkontor, med ledning, administrativa funktioner samt marknadsföring och försäljning ligger i Stockholm. Produktutveckling, samt avdelningar för produktion och kvalitetskontroll finns i Lund. Vi har även säljkontor i Japan – Tokyo, Hiroshima och Miami, USA.

 

Affärsmodell

Tack vara en framgångsrik affärsmodell har BioGaia kunnat växa globalt med en liten, effektiv och snabbrörlig organisation. Affärsmodellen är därmed också en av framgångsfaktorerna för fortsatt expansion. BioGaias affärsmodell bygger på tre externa nätverk – forskning, tillverkning och distribution.

Forskning

Inom forskning finns samarbeten med drygt 50 forskningsinstitutioner och kliniker världen över. Många av forskarna tillhör de främsta inom sina områden. En del samarbeten har pågått sedan BioGaia grundades, andra är nyare.

Tillverkning

Produkterna tillverkas och förpackas i sex olika anläggningar i Europa och USA. Långsiktiga och nära samarbeten med leverantörerna gör att produktion och logiskt kontinuerligt förbättras. Leverantörerna – framförallt allt det helägda dotterbolaget BioGaia Production – är också samarbetspartners vid produktutveckling, både i framtagandet av nya produkter och för att vidareutveckla befintliga produkter.

Distributionsnätverk

BioGaia’s distributionsnätverk består av omkring 60 partner med försäljning i ungefär 90 länder. De flesta av dessa företag har försäljningsrepresentanter som besöker läkare och annan sjukvårdspersonal. Genom att informera om publicerade resultat från kliniska prövningar skapar de intresse och förtroende hos läkarna som sedan rekommenderar produkterna till sina patienter, som i sin tur köper produkterna på apotek och liknande försäljningsställen.