Distributionspartners

BioGaia har ett starkt nätverk av distributionspartners runt om i världen. De flesta av de omkring 80 partners är farmaceutiska eller andra hälsoföretag som säljer BioGaias produkter i mer än 100 länder.

 

BioGaias partnerstöd

 

  • Kliniska studier
  • Stöd inom marknadsföring och PR
  • BioGaia Academy
  • Workshops
  • Deltagande i vetenskapliga kongresser
  • Föreläsare på symposium
  • Utbildning för säljansvarig
  • www.biogaia.com
  • Social medier
  • Kundservice 24/7/365

 

 

 

Läs mer

Våra produkter

I Sverige samarbetar BioGaia med följande partners för distribution av våra produkter och vår bakteriekultur.

Läs mer

Vår forskning

Hittills har 184 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri utförts på 15.500 personer i alla åldrar. (februari 2018)

Läs mer

Hållbarhet

Vi har en tydlig strategi och mål och prioriteringar för 2018 är satta. Hållbarhetsarbetet har fått struktur och långsiktighet

Läs mer