Distributionspartners

BioGaia har ett starkt nätverk av distributionspartners runt om i världen. De flesta av de omkring 60 partners är farmaceutiska eller andra hälsoföretag som säljer BioGaias produkter i mer än 90 länder.

 

Europa

I Europa, vilket är BioGaias största marknad, är acceptans och förståelse för probiotika relativt hög bland både konsumenter och sjukvårdspersonal, även om det finns stora skillnader mellan länderna. Probiotika är mest etablerat i Finland, Italien och ett antal östeuropeiska länder. Dessa betraktas som mogna marknader där probiotika regelbundet rekommenderas och används.

Asien

Asien erbjuder stor potential för BioGaias produkter, eftersom denna kontinent är tätbefolkade. Förståelsen för vad probiotika är varierar kraftigt mellan olika länder och som ett resultat gör även efterfrågan. I Singapore säljs droppar av ProTectis för vartannat barn som föds. Indonesien, kännetecknas av en låg nivå av kunskap bland allmänheten, men enorma möjligheter.

Nordamerika

I USA drivs marknaden och tillväxten av probiotika av ett större intresse bland konsumenter än hälsofrämjande produkter i allmänhet. Probiotika är där relativt känt och används i stor utsträckning i form av yoghurt, drycker och kosttillskott. Nordamerika är BioGaias minsta region när det gäller försäljning och en potentialen för tillväxt.

Resten av världen

Regionen Resten av världen är BioGaias snabbast växande regionen tack vare en ökning av försäljningen i Brasilien, tillsammans med god tillväxt i Chile, Peru och Mexiko. Resten av världen är nu BioGaias näst största marknad.