little baby exploring the world around

 

Genom att förbättra hälsa genom användning av probiotika, vilket är naturliga organismer utan negativa sidoeffekter för dem som tar dem, är det förhoppningsvis möjligt att minska användningen av läkemedel och antibiotika. På lång sikt kommer det också att ha positiva effekter på miljön. BioGaia visar sitt engagemang för miljön genom att:

  • BioGaia minskar användningen av antibiotika
  • BioGaia mäter klimatpåverkan av företaget och dess produkter, delta i Carbon Disclosure Project rapportering och kompenserar för sina koldioxidutsläpp (läs om projekt nedan)
  • BioGaia strävar efter miljövänliga förpackningar (sett över hela livscykeln)
  • BioGaia uppmuntrar sina leverantörer och distributörer att ta hänsyn till miljöaspekterna i sina beslut

 

BioGaia strävar mot ekologi och biologi i balans

De mikroorganismer som används av företaget är helt naturliga och finns normalt i människan. Mikroorganismernas verkningsmekanismer är baserade på biologiska principer. För att människan ska förbli frisk krävs en balans i kroppens olika system. En obalans resulterar snabbt i att kroppens försvarssystem sätts ur spel och olika åkommor kan uppstå. Det ekologiska och biologiska förhållningssättet är grunden för BioGaias verksamhet.

 

BioGaia bidrar till en bättre miljö genom att

 • Välja paket som har minsta möjliga miljöpåverkan under sin livscykel
 • Att se till att förpackningarna inte är onödigt stora och skrymmande
 • Välja transportmedel för varor och anställda, med minsta möjliga miljöpåverkan
 • Uppmanar leverantörer att alltid ta hänsyn till miljöaspekterna i sina beslut
 • Vägning i miljöaspekterna varje gång en betydande beslut fattas

 

Livscykel och analys av paketen

2013 genomförde BioGaia en andra, djupgående analys av klimatpåverkan. Mätningen, som genomfördes i samarbete med Svenska Miljöinstitutet (IVL), visade till exempel att förpackningen innehållande tabletter med volymer på mindre än 60 tabletter har störst inverkan per dos. BioGaia rekommenderar därför att distributörerna väljer blisterförpackning för mindre förpackningar. Parallellt med detta, arbetar BioGaia med att utveckla den befintliga förpackningen mot återvinningsbara material.

 

Stödjer skogs- och jordbruksprojekt i Afrika

BioGaia beräknar årligen sin klimatpåverkan och har valt att kompensera utsläppen genom så kallade agroforestry-projekt i Kenya och Malawi. ZeroMission levererar klimatkompensationen som certifieras enligt Plan Vivo, som förutom klimatnyttan också fokuserar på den sociala situationen, såsom att bevara biologisk mångfald, bekämpa fattigdom och sträva efter jämställdhet och hälsa.

Trees of Hope och Mikoko Pamoja

I Malawi drivs projektet ”Trees of Hope” av organisationen Clintion Development Initiative, där över 1 000 småbrukare deltar med sin egen mark för att få ökad kunskap om trädplantering och trädskötsel. Samtidigt leder arbetet till ökad biologisk mångfald och bättre jordmån som hjälper det egna jordbruket.

I Kenya har två samhällen strax söder om Mombasa startat ett gemensamt projekt ,”Mikoko Pamoja”, för att bevara och expandera den ovärderliga mangroven, som är hårt ansatt av företag som vill sälja trädråvaran. Mangroven är ett komplext ekosystem som är fundamentalt både för att livnära fiskesamhället, men också för att skydda den eroderande kustlinjen.

 

BioGaias användning av palmolja

På grund av de speciella egenskaperna hos palmolja använder BioGaia denna olja i BioGaia Protectis droppar, BioGaia Protectis tabletter och BioGaia Prodentis sugtabletter. BioGaia köper endast palmolja från leverantörer som är medlemmar i RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil. RSPO samarbetar med Världsnaturfonden (WWF).

Palmolja är rent resurseffektivt den mest effektiva grödan då den är mer än tio gånger så effektiv som dess konkurrenter, såsom soja, solros- och rapsolja. Olja av andra grödor skulle därför behöva tio gånger mer mark för att producera samma mängd olja.

BioGaia använder omkring 13 ton palmolja varje år. Det motsvarar odling av 2,5 hektar. Den totala produktionen av palmolja i världen är 48 miljoner ton per år. EU importerar 12% av den totala produktionen. Sverige importerar ungefär 64,000 ton varje år, vilket motsvarar 1% av EU-importen. BioGaia använder 0.0002% (0.2‰) av den svenska importen av palmolja.

BioGaia stödjer produktionen av hållbart producerad palmolja/palmkärnolja genom GreenPalm-programmet.