Forskare

180 artiklar

BioGaia samarbetar med forskare på omkring 50 universitet och kliniker i ett unikt globalt nätverk. Alla studier måste ha etiskt godkännande och BioGaia uppmuntrar forskare att publicera resultaten men har i övrigt inget inflytande på studierna.

 

Konsumenter

80% barnhälsa

BioGaia bidrar till ökat välmående med probiotiska bakterier som gör skillnad för maghälsa och munhälsa. Produkterna är säkra och kliniskt testade, av hög kvalitet och säljs i smarta förpackningar.

 

Patent

488 patent

BioGaia innehar 488 patent i 32 patentfamiljer. Man har registrerade varumärken i 70 länder utöver EU samt äger 76 internetdomäner.

 

Medarbetare

143 medarbetare i koncernen

BioGaia erbjuder sina medarbetare en stimulerande arbetsplats med en kultur där varje individ har möjlighet att utvecklas och påverka sin arbetssituation. God balans mellan arbete och fritid lägger grunden för medarbetarnas långsiktiga hälsa.

 

Distributionspartner

80 distributionspartners

BioGaia bygger långsiktiga partnerrelationer med distributörer som är närvarande där produkterna säljs. BioGaia stödjer distributörerna inom försäljning och marknadsföring.

 

Aktieägare

21% tillväxt 37% rörelsemarginal

Genom god riskhantering, ett integrerat hållbarhetsarbete och kontrollerade kostnader ska BioGaia öka värdet för sina aktieägare och fortsätta växa lönsamt genom den starka affärsmodellen.