Affärsmodell

Tack vara en framgångsrik affärsmodell har BioGaia kunnat växa globalt med en liten, effektiv och snabbrörlig organisation. Affärsmodellen är därmed också en av framgångsfaktorerna för fortsatt expansion. BioGaias affärsmodell bygger på tre externa nätverk – forskning, tillverkning och distribution.

Forskning

Inom forskning finns samarbeten med drygt 50 forskningsinstitutioner och kliniker världen över. Många av forskarna tillhör de främsta inom sina områden. En del samarbeten har pågått sedan BioGaia grundades, andra är nyare.

Tillverkning

Produkterna tillverkas och förpackas i sex olika anläggningar i Europa och USA. Långsiktiga och nära samarbeten med leverantörerna gör att produktion och logiskt kontinuerligt förbättras. Leverantörerna – framförallt allt det helägda dotterbolaget BioGaia Production – är också samarbetspartners vid produktutveckling, både i framtagandet av nya produkter och för att vidareutveckla befintliga produkter.

Distributionsnätverk

BioGaia’s distributionsnätverk består av omkring 60 partner med försäljning i ungefär 90 länder. De flesta av dessa företag har försäljningsrepresentanter som besöker läkare och annan sjukvårdspersonal. Genom att informera om publicerade resultat från kliniska prövningar skapar de intresse och förtroende hos läkarna som sedan rekommenderar produkterna till sina patienter, som i sin tur köper produkterna på apotek och liknande försäljningsställen.