Isabelle Ducellier
Verk­ställande direktör och koncernchef.
E-post: id@biogaia.se

Född 1969. Master i International Marketing från EM i Lyon samt Executive MBA General Management GMP från Harvard Business School. Arbetat i bolaget sedan 2018. Tidigare Generalsekreterare i Barncancerfonden samt bland annat vd och styrelseledamot i Pernod Ricard Sweden. Innehar 2 613 B­-aktier.

 

Alexander Kotsinas
Executive Vice President och Chief Financial Officer
E-post: Alexander.Kotsinas@biogaia.com

Född 1967. Civilingenjör teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stock­holm, civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 400 B-­aktier.

Sebastian Schröder
Executive Vice President Business och Product Development
E-post: ssc@biogaia.se

Född 1973. Magister­ examen i Business Administration från Handels­högskolan Stockholm. Arbetat i bolaget sedan 2015. Innehar 400 B­-aktier.

Urban Strindlöv
Executive Vice President och Sales Director.
E-post: us@biogaia.se

Född 1964. Maskiningenjör. Arbetat i bolaget sedan 2004 och i nuvarande position sedan 2010. Innehar 65 B-­aktier.

Ulrika Köhler
Executive Vice President Marketing
E-post: uk@biogaia.se

Född 1966. Kandidatexamen i biologi med vidareutbildning i mikrobiologi. Arbetati bolaget sedan 2013. Innehar 40 B-­aktier.

Gianfranco Grompone
Vice President Discovery and Research
E-post: gg@biogaia.se

Född 1975. Doktorsexamen i teknik och vetenskapsbakgrund inom mikrobiologi. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 0 aktier.

Marika Isberg
Vice President och General Councel
E-post: mi@biogaia.se

Född 1973. Juristexamen och kandidatexamen ekonomi. Arbetat i bolaget sedan 2016. Innehar 40 B­-aktier.

Peter Persson
Verkställande direktör BioGaia Production AB
E-post: pp@biogaiaproduction.se

Född 1969. Arbetat i bolaget sedan 2013. Innehar 13 769 B-aktier.


Angelika Kjelldorff
Vice President Human Resources.
E-post: akj@biogaia.se

Född 1969. BsC in Human Resources, Stockholms universitet. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 1000 B­-aktier.


Henrik Nilsson
Vice President Operations
E-post: hn@biogaia.se

Född 1969. Civilingenjör i Kemiteknik, Chalmers Tekniska Högskola och fortsatta studier i Process Business Management, The University of Warwick. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar inga aktier.