Isabelle Ducellier
Vd och koncernchef
E-post: id@biogaia.se

Född 1969. Master i International Marketing från EM i Lyon samt Executive MBA General Management GMP från Harvard Business School. Verkställande direktör. Arbetat i bolaget sedan 2018. Tidigare Generalsekreterare i Barncancerfonden samt bland annat vd och styrelseledamot i Pernod Ricard Sweden. Innehar 1598 B-aktier.

Alexander Kotsinas
Executive Vice President
Chief Financial Officer
E-post: Alexander.Kotsinas@biogaia.com

Född 1967. Magisterexamen Tillämpad fysik, Royal Institute of Technology, Stockholm, Kandidatexamen Handelshögskolan Stockholm. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 0 B-aktier.

Sebastian Schröder
Executive Vice President Business Development
E-post: ssc@biogaia.se

Född 1973. Magisterexamen i Business Administration från Handelshögskolan Stockholm. Executive Vice President Business Development. Arbetat i bolaget sedan 2015. Innehar 50 B-aktier.

Urban Strindlöv
Executive Vice President and Sales Director.
E-post: us@biogaia.se

Född 1964. Maskiningenjör. Executive Vice President and Vice President Sales. Arbetat i bolaget sedan 2004 och i nuvarande position sedan 2010. Innehar 65 B-aktier.

Ulrika Köhler
Vice President Marketing
and Product Development

E-post: uk@biogaia.se

Född 1966. Kandidatexamen i biologi med vidareutbildning i mikrobiologi. Vice President Marketing and Product Development. Arbetat i bolaget sedan 2013. Innehar 40 B-aktier.

Bo Möllstam
Acting Head of Research
E-post: bm@biogaia.se

Katayoun Welin-Berger
Vice President Operations
E-post: kwb@biogaia.se

Född 1968. Doktorsexamen i farmaci. Vice President Operations. Arbetat i bolaget sedan 2014. Innehar 40 B-aktier.

Marika Isberg
General Counsel
E-post: mi@biogaia.se

Född 1973. Juristexamen och kandidatexamen ekonomi. Vice President and General Councel, Arbetat i bolaget sedan 2016. Innehar 40 B-aktier.

Peter Persson
Chief Executive Officer BioGaia Production
E-post: pp@biogaiaproduction.se

Född 1969. Vd BioGaia Production AB. Arbetat i bolaget sedan 2013. Innehar 13 769 B-aktier.

Angelika Kjelldorff
Vice President Human Resources
E-post: akj@biogaia.se

Född 1969. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 1000 B-aktier.