Peter Rothschild

Koncernchef
Telefon: +46 (0) 8 555 293 20
E-post: pr@biogaia.se

Född 1950. M.B.A., grundare och huvudägare av BioGaia, där han var vd 1996-2016. Sedan mars 2016 koncernchef.

I rollen som koncernchef, har Peter Rothschild det övergripande ansvaret för koncernens forsknings- och utvecklingsktiviteter och är arbetande styrelseordförande för dotterbolagen TwoPac (BioGaias produktionsanläggning) och CapAble (BioGaias satsning på innovativa leveranssystem) liksom för intressebolaget MetaboGen. Han är även styrelseordförande för Infant Bacterial Therapeutics (IBT) och har styrelseuppdrag för Looft Industries AB.

Innehar 370,334 A-aktier och 379,666 B-aktier via Annwall & Rothschild Investment AB.