Tidigare årsstämmor

 

Svensk kod för bolagsstyrning

Bolaget följer sedan 1 juli 2008 Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Revisor

Deloitte AB
Chefsrevisor: Birgitta Lööf

 

Bolagsordning

Ladda ned Bolagsordningen för BioGaia AB: