Antalet aktier i BioGaia uppgår till 740 668 A-aktier och 16 595 794 B-aktier, totalt 17 336 462 aktier. En A-aktie motsvarar 10 röster och en B-aktie motsvarar 1 röst.

Antalet aktieägare den 31 december 2016 var 7,740 (7 272).

Ni kan läsa mer om BioGaia-aktien på Introduce.se.

 

Analytiker

Analytiker som följer BioGaia

Carnegie, Kristofer Liljeberg

 

Utdelningspolicy

BioGaias utdelningspolicy är att betala en utdelning till aktieägarna motsvarar 40% av resultatet efter skatt.

Årsstämman på 10 Maj 2016 beslutade om en utdelning, som består av en ordinarie utdelning om 3,03 kronor per aktie och med tanke på bolagets goda likviditet och stark balansräkning, en extra utdelning om 1,97 kronor per aktie, vilket ger en total utdelning av 5,00 kronor per aktie.

Utdelningen betalades ut 17 maj 2016.

 

Aktiekapitalets utveckling

ÅrTransaktionÖkning av antalet aktierÖkning av aktie-kapitalTotalt aktie-kapital, SEKTotalt antal A-aktierTotalt antal B-aktierNom.
värde, SEK
Emissions likvid,
M SEK
1990Bolagsbildning150,00030,0005
1991Nyemission12,85764,285214,28542,85754,500,000
1993Nyemission12,55462,770277,05555,41154,394,341
1995Nyemission2,30311,515288,57057,7145806,009
1996Fondemission
/Split
60,541,9865,771,4006,059,9704,740,27855,859,4220.1
-
1996Nyemission18,200,0001,820,0007,879,9704,740,278
74,059,4220.115,320,000
1997Nyemission
Banco Fonder
2,608,696260,8708,140,8404,740,27874,059,4220.15,760,000
1997Nyemission
BioGaia Fermentation
4,400,000440,0008,580,8404,740,27881,068,1180.17,469,000
1997*Nyemission21,452,0992,145,21010,726,0505,925,347
101,335,1480.138,597,265
1998Nyemission5110,726,0505,925,35010,133,5150.120
1998Sammanläggning10,726,050592,53510,133,5151-
1998*Nyemission
(Introduktion på
Stockholms-börsen)
2,681,5122,681,51213,407,562740,66812,666,894157,934,131
2000*Nyemission3,275,0003,275,00016,682,562740,66815,941,894173,031,886
2000*Nyemission
425,000425,00017,107,562740,66816,366,894
111,505,294
2000Nyemission
Industrifonden
100,000100,00017,207,562740,66816,466,8941100,000
2010Nyemission
optionsprogram
3,0003,00017,210,562740,66816,469,8941230,100
2010Nyemission
optionsprogram
60,40060,40017,270,962740,66816,530,294
14,632,680
2016Nyemission
optionsprogram
65,50065,50017,336,462740,66816,595,794
115,844,450

 

Aktiekurvan

Bilden nedan visar aktiekursens utveckling under perioden 2012-2016.