25 April 2018, 08:00

Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2018

 

25 April 2018, Årsstämma i BioGaia, 16:00

Adress: Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i BioGaia ABs styrelse, David Dangoor, av Per-Erik Andersson, representant för Annwall & Rothschild Investment AB, bolagets största aktieägare, Magnus Skåninger, representerande bolagets andra största aktieägare Swedbank Robur Fonder samt Sebastian Jahreskog som via direkt och indirekt ägande är bolagets tredje största aktieägare. Samtliga fyra ledamöter i valberedningen är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen nås via valberedningens ordförande, Per-Erik Andersson på pea@biogaia.se, eller på telefon: 070-537 98 92.

 

17 augusti 2018, 08:00

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

 

24 oktober, 2018

Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2018