3 maj 2017     

Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2017

3 maj 2017
17:00 Årsstämma i Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. De aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman måste anmäla det senast 17 mars 2017 till styrelsens ordförande David Dangoor, BioGaia AB, Box 3242, 10364 STOCKHOLM alternativt med e-post till bolagets styrelsesekreterare Per-Erik Andersson på pea@biogaia.se.

18 augusti 2017  
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

25 oktober 2017
Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2017