25 April 2018, 08:00

Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2018

 

25 April 2018, 09:30

Telefonkonferens med vd Axel Sjöblad om delårsredogörelsen för första kvartalet 2018.
För att deltaga ring: 08 503 365 62 eller följ via länk https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q1-2018

 

25 April 2018, Årsstämma i BioGaia, 16:00

Adress: Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

 

17 augusti 2018, 08:00

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

 

24 oktober, 2018

Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2018