18 augusti 2017  
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017


25 oktober 2017

Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2017