Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

BioGaia har tagit initiativ till att bilda en stiftelse som ska stödja kampen mot antibiotikaresistens. Stiftelsen kallas The Foundation to prevent antibiotic resistance eller på svenska Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens. I stiftelsens uppgifter ingår bland annat att kunna ge direkt finansiellt stöd till projekt som arbetar mot antibiotikaresistens genom förebyggande åtgärder.

BioGaia avser att, förutsatt bolagsstämmans godkännande, årligen avsätta en del av företagets vinstmedel till stiftelsen som därmed år från år kommer att ha resurser att använda för stipendier och bidrag till den eller de som bedriver forskning, utbildning eller informationsaktiviteter som har som mål att minska antibiotikaresistens genom att förebygga infektioner. Se vidare preventantibioticresistance.com.

Kampen mot den ökande och allvarliga antibiotikaresistensen som skördar alltfler liv förs på många fronter. Organisationer såsom Strama och ReAct samt Folkhälsomyndigheten arbetar med olika initiativ för att minska föreskrivningen av antibiotika, förbättra hygienen och hitta nya prismodeller för att förbättra incitamenten för läkemedelsföretag att investera i forskning för att utveckla nya antibiotika.

 

Fokus på förebyggande

Stiftelsen kommer därför att fokusera på ett område som inte är prioriterat, men som kan ge förhållandevis snabba resultat till relativt låga kostnader. Stiftelsen sätter fokus på förebyggande åtgärder som stärker immunförsvaret och som därigenom kan förhindra infektioner. Färre infektioner i sin tur minskar behovet av antibiotika och därmed risken för antibiotikaresistens.

Stiftelsen kommer att kunna bidra finansiellt till initiativ och projekt såsom vetenskapliga studier, utbildningsinsatser och informationsspridning.

 

 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Resist The Resistance är ett nyhetsbrev som är en del av stiftelsens engagemang för kampen mot antibiotikaresistens. Vi har som mål att samla in och sprida intressanta och värdefulla nyheter om ämnet. Vi hoppas att informationen i nyhetsbrevet för Resist The Resistance är av intresse för dig. Tveka inte att låta oss få veta din åsikt om innehållet. Prenumerera

 

Antbiotika

1928 upptäckte den skotske forskaren Alexander Fleming att mögel som växte i hans laboratorium dödade några av de bakterier han studerade. Han kallade det penicillin men förstod inte fullt ut dess effekt. När andra forskare 1945 hittade ett kostnadseffektivt sätt att producera penicillin började det massproduceras. Snart upptäcktes fler effektiva antibiotikasorter.

Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens är förmågan hos sjukdomsframkallande bakterier att motstå effekten av antibiotika. De sjukdomsframkallande bakterierna har då blivit resistenta, det vill säga utvecklat motståndskraft, mot det läkemedel som är avsett att döda dem. En människa kan inte vara antibiotikaresistent. Däremot kan en människa bära på antibiotikaresistenta bakterier. Resistenta bakterier kan spridas mellan människor, djur och i miljön.

Så utvecklas antibiotikaresistens

Antibiotika används för att döda bakterier som orsakar sjukdom, men varje gång ett antibiotikum används kommer några bakterier trots allt överleva. Med tiden förökar sig dessa ”överlevare” och bildar en ny stam som är resistent mot antibiotikan. Varje typ av antibiotika som tagits fram har samma problematik – ju mer det används, desto snabbare kommer nya bakterier som är resistenta mot det att skapas. Problemet i dag är att takten med vilken nya antibiotika forskas fram har avtagit markant. Dessutom frodas allt fler så kallade superbakterier och sprids över världen.

Vanliga orsaker till antibiotikaresistens

  • Överanvändning av antibiotika
  • Patienterna avslutar inte antibiotikakuren
  • Överanvändning av antibiotika vid djuruppfödning
  • Dålig infektionskontroll på sjukhus och kliniker
  • Bristande hygien