Att minska användningen av antibiotika vid djuruppfödning var anledningen till att BioGaia startades för 28 år sedan. Allt sedan dess har antibiotikaresistens varit en central fråga. 2015 tog styrelsen beslutet att bredda engagemanget och göra antibiotikaresistens till BioGaias huvudfokus inom hållbarhet.

Syftet är att sprida kunskap om åtgärder för att minska antibiotikaresistens, i synnerhet:

    • Behovet av förebyggande åtgärder – att stärka immunförsvaret och därigenom förhindra infektioner, som i sin tur minskar behovet av antibiotika
    • Vikten av att avsluta antibiotikakuren och hur probiotika kan bidra genom att minska risken för biverkningar

resist_twitter-250x250

Ambitionen är att nå ut till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården, politiker och andra opinionsbildare, journalister och efter hand också konsumenter.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet