BioGaias hälsofrämjande produkter är kliniskt testade, vilket innebär att de testas på människor. Forskningen bedrivs på ett etiskt sätt med konsumentsäkerhet som högsta prioritet. Genom att förbättra hälsa genom användning av probiotika, vilket är naturliga organismer utan negativa sidoeffekter för dem som tar dem, är det förhoppningsvis möjligt att minska användningen av läkemedel och antibiotika. På lång sikt kommer det också att ha positiva effekter på miljön.

 

BioGaia främjar en kultur med följande värderingar

  • Mitt personliga engagemang är avgörande för BioGaias framgång
  • Vi är uppfinningsrika och handlingskraftiga
  • Vi är affärsmässiga och levererar det vi lovar
  • Vi är uppriktiga, respektfulla och prestigelösa i det vi gör och säger

Andra riktlinjer och etiska ställningstaganden

  • BioGaia respekterar gällande lagstiftning
  • BioGaia fördömer mutor och korruption
  • BioGaias etikpolicy för djurstudier*

* De kliniska effekterna av BioGaias probiotika demonstreras på människor i etiskt godkända kliniska prövningar. För att utveckla mer effektiva metoder för kliniska studier behöver dock forskarna förstå verkningsmekanismer av BioGaias probiotika. För detta ändamål kan det vara nödvändigt att använda djurmodeller. I sådana fall samarbetar BioGaia med väletablerade forskningsinstitutioner och kräver att dessa har oberoende etiskt godkännande för ett sådant experiment.