BioGaia har sedan 2013 kompenserat för en stor del av kon­ cernens klimatutsläpp i värdekedjan1. För 2018 års utsläpp på 1 874 ton koldioxidekvivalenter kompenserade BioGaia för ett värde av 243 620 kronor.

Klimatkompensation med Plan Vivo

Plan Vivo-certfierad klimatkompensation bygger på att bevara och återplantera skogar i samarbete med lokalbefolkningar. Träd är oerhört viktiga både för människor, klimatet och den biologiska mångfalden. Projekten finns i länder över hela världen, och agroforestry är den röda tråden som binder dem samman. Agroforestry är enligt FAO ett utmärkt sätt att trygga livsmedelsförsörjning samtidigt som jordbrukets sårbarhet minskar och dess anpassningsförmåga till klimatförändringar ökar.

Plan Vivo är ett ramverk för att stödja samhällen att hantera sina naturresurser mer hållbart. Det innehåller dels regler kring uppföljning vad gäller kolbindning och utsläppsminskning, och dels säkerställer det socialt och ekologiskt hållbar utveckling för småbrukare och naturområden. Valideringen och certifiering utförs i samarbete med oberoende kontrollinstitut såsom Rainforest Alliance och projekten revideras regelbundet.

Nedan kan du läsa om det projekt som BioGaia bidrar till via Plan Vivo.


REDD+ Yaeda Valley, Tanzania

Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) är ett FN initiativ genom UNFCCC som syftar till att bevara skog och stoppa avskogningen globalt. Klimatkompensationen sker i norra Tanzania, där skog bevaras i samarbete med jägar­ och samlarfolket i Hadzastammen. Utöver klimat­nyttan bidrar projektet till att främja den biologiska mångfalden genom ekosystemtjänster, samt till sociala mervärden. Hadzastammen har i forskning även visat sig ha en unik tarmflora som helt skiljer sig från tarmfloran hos människor i västvärlden. Projektet är certifierat av Plan Vivo.