BioGaia ska vara en arbetsgivare som både kan behålla och utveckla befintliga medarbetare och samtidigt attrahera nya talanger. Medarbetare med rätt kompetens och en bra arbetsmiljö skapar förutsättningar för välmående och starkt engagemang.

 

 

Great Place to WorkUnder 2018 utvärderades BioGaia av företaget Great Place to Work. I arbetet ingick en medarbetarundersökning, som besvarades av 99 procent av medarbetarna i BioGaia AB, och en extern granskning av företagskulturen. Utvärderingen resulterade i att BioGaia certifierades som ”Great Place to Work”. I medarbetarundersökningen fick BioGaia som arbetsplats mycket gott betyg, exempelvis svarade 88 procent av medarbetarna att de kan hålla en bra balans mellan arbete och fritid och 95 procent att de ser fram emot att gå till jobbet.