Bidrar till hållbar utveckling

  • BioGaias affärsidé bygger på att framgångsrikt bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande för människor med mag- eller munhälsoproblem. Probiotikan kan även användas i förebyggande syfte, för att stärka immunförsvaret, vilket kan bidra till minskad antibiotikaanvändning och i förlängningen minskad risk för antibiotikaresistens.
  • BioGaia har ett aktivt hållbarhetsengagemang i kampen mot antibiotikaresistens.
  • Förväntningarna på att företag tar sitt ansvar och bidrar till en hållbar utveckling i samhället ökar. Det ställer också krav på en tydlig kommunikation och att hållbarhetsarbetet struktureras och synliggörs.
  • Den 1 januari 2016 trädde FN:s Agenda 2030, med 17 globala utvecklingsmål, i kraft. De övergripande målområden där BioGaias bidrar och har störst möjlighet att påverka är ”Global hälsa” och ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Konsumenter

BioGaia bidrar till ökat välmående med probiotiska bakterier som gör skillnad för maghälsa och munhälsa. Produkterna är säkra och kliniskt testade, av hög kvalitet och säljs i smarta förpackningar.

Distributionspartner

BioGaia bygger nära och långsiktiga partnerrelationer med distributörer som finns närvarande där produkterna säljs. BioGaia stödjer distributörerna inom försäljning och marknadsföring.

Forskare

BioGaia samarbetar med forskare på drygt 50 universitet och kliniker i ett unikt globalt nätverk. Alla studier måste ha etiskt godkännande och BioGaia uppmuntrar forskare att publicera resultaten men har i övrigt inget inflytande på studierna.

Leverantörer

Hög och jämn produktkvalitet säkras genom nära och långa relationer med ett litet antal leverantörer. Dessutom sker utvecklings- och förbättringsarbete i nära samarbete med leverantörerna.

Medarbetare

BioGaia erbjuder sina medarbetare en stimulerande arbetsplats med en kultur där varje individ har möjlighet att utvecklas och påverka sin arbetssituation. God balans mellan arbete och fritid lägger grunden för medarbetarnas långsiktiga hälsa.

Aktieägare

Genom god riskhantering, ett integrerat hållbarhetsarbete och kontrollerade kostnader ska BioGaia öka värdet för sina aktieägare och fortsätta växa lönsamt genom den starka affärsmodellen.