Förbättrad hälsa och välmående med kliniskt testade probiotikaprodukter

Kärnan i BioGaias verksamhet är kliniskt testade och användarvänliga probiotikaprodukter. Det är även bolagets huvudsakliga bidrag till hållbar utveckling i ett större perspektiv.

BioGaias affärsidé bygger på att genom väldokumenterade probiotiska produkter bidra till hälsa och välmående för människor i hela världen. Probiotikan kan även användas förebyggande, för att stärka immunförsvaret, vilket kan bidra till minskad användning av antibiotika och därmed minskad risk för antibiotikaresistens. Bolagets produkter är idag tillgängliga i 100 länder över hela världen.

Forskning och utveckling BioGaia samarbetar med oberoende forskare som studerar effekterna av BioGaias probiotiska stammar, både i människor och på laboratorium. Man bedriver även eget utvecklingsarbete för att ta fram nya produkter och förbättra redan befintliga. För att möjliggöra en bredare produktportfölj i framtiden arbetar BioGaia strategiskt med affärsutveckling. Dotterbolaget BioGaia Pharma och förvärvet av forskningsbolaget MetaboGen skapar förutsättningar att arbeta med hela mikrobiomet i alla regulatoriska kategorier.

Antibiotikaresistens är ett av de största globala hoten mot folkhälsan. Vid sidan om kärnverksamheten är BioGaia även aktivt engagerat i att sprida kunskap inom detta område. I slutet av 2017 startades en oberoende stiftelse som ger finansiellt stöd till personer som forskar eller arbetar med att sprida kunskap om antibiotikaresistens. Under 2018 delade stiftelsen ut fyra miljoner kronor till fyra forskningsprojekt, tre på Karolinska Institutet och ett vid Uppsala universitet.

 

Väsentliga frågor

  • Kliniskt testade probiotikaprodukter
  • Samhällsengagemang

Mål och utfall

BioGaias mål är fortsatt tillväxt genom geografisk expansion och kontinuerlig produkt- och affärsutveckling.

2018

  • Närvaro i 100 länder
  • 1,3 miljarder doser
  • 100 miljoner kronor till forskning och utveckling
  • 4 miljoner kronor till forskningsprojekt från Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

 

BioGaias bidrag till FN:s globala utvecklingsmål

Den 1 januari 2016 trädde FN:s Agenda 2030, med 17 globala utvecklingsmål, i kraft. BioGaia ställer sig bakom samtliga mål men de övergripande områden där BioGaia har störst möjlighet att påverka samhällsutvecklingen i ett större perspektiv är de som ligger närmast verksamheten.

Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Främja hållbara konsumtions-och produktionsmönster.