BioGaia tar ansvar

  • BioGaias medarbetare är väl medvetna om och arbetar enligt företagets värderingar
  • BioGaia strävar efter att de anställda ska:
    • ha en god balans mellan arbete och fritid
    • ansvara för sin hälsa
  • BioGaia ger gåvor till välgörenhet
  • BioGaia strävar efter jämställdhet och mångfald
  • BioGaia uppmuntrar och stödjer anställdas initiativ till volontärarbete

Sveriges sjätte mest jämställda företag

I AllBright-rapporten, som årligen kartlägger jämställdheten i svenska börsbolags ledningsgrupper och styrelser, har BioGaia de senaste åren varit ett av de företag som utvecklats bäst. På tre år har man gått från plats 51 på listan till en sjätteplats. Totalt deltar 264 börsbolag i rapporten. BioGaias styrelse består av fyra kvinnor och fyra män och ledningsgruppen av fem kvinnor och tre män.

Kampen mot antibiotikaresistens

BioGaia har beslutat att satsa mer på att bekämpa antibiotikaresistens runt om i världen. Idag är detta vårt huvudsakliga fokus inom hållbarhet.

Läs mer

Stödjer Children’s Mission

Sedan 2007 stödjer BioGaia Children’s Mission Philippines, som hjälper barn och deras föräldrar genom att till exempel ta hand om undernärda barn, driva skolor och erbjuda yrkesutbildning till föräldrarna.

Läs mer

Guldsponsorer till Team Rynkeby

BioGaia har nyligen blivit guldsponsorer till Nordens största välgörenhetscykellag, Team Rynkeby, som varje år cyklar till Paris till förmån för barn med cancer och deras familjer. Pengarna som BioGaia bidrar med i år går oavkortat till Barncancerfondens arbete.

Läs mer

Medlem i Svensk Egenvård

BioGaia är medlem i Svensk Egenvård, vilket betyder att vi följer de lagar, direktiv, förordningar och myndighetsföreskrifter som reglerar handeln med egenvårdsprodukter, exempelvis livsmedelslagen, läkemedelslagen och marknadsföringslagen. Att köpa BioGaias produkter är ett tryggt val för din hälsa.

Läs mer