Engagemang och ansvar

Kärnan i BioGaias verksamhet är att bidra till bättre hälsa världen över, genom kliniskt bevisade, hälsosamma och användarvänliga produkter. Att detta sker på ett sätt som är ansvarsfullt ur ett socialt, miljö­ mässigt och ekonomiskt perspektiv är grunden för hållbarhetsarbetet.

BioGaias vision är att vara en banbrytande ledare inom probiotika. Det inbegriper också att vara en ansvarsfull aktör som arbetar med hållbarhetsfrågor på ett föredömligt sätt. För att säkerställa att resurserna riktas till de områden där de gör störst nytta har BioGaia arbetat för att skapa en plattform för det långsiktiga hållbarhetsarbetet.

Bidrag till global hälsa

 • Kliniskt bevisade
  probiotikaprodukter
 • Innovativa
  samarbeten
 • Patentskydd för
  produkter och
  forskning

Ansvar för produkter och tillverkning

 • Materialanvändning
 • Produktkvalitet
  och produktsäkerhet
 • Etik och säkerhet vid
  kliniska prövningar

Hållbar leverantörskedja

 • Ansvarsfulla
  inköp
 • Långa partnerrelationer

Attraktiv arbetsgivare

 • Attrahera och behålla medarbetare
 • Välmående medarbetare
 • Goda arbetsvillkor
 • Hälsosam och säker arbetsmiljö

Pålitligt företag

 • Ansvarsfull och etisk marknadsföring
 • Säkerhet i produktionen
 • Anti-korruption och mutor
 • Efterlevnad av lagar och regelverk

 

Kampen mot antibiotikaresistens

BioGaia har beslutat att satsa mer på att bekämpa antibiotikaresistens runt om i världen. Idag är detta vårt huvudsakliga fokus inom hållbarhet. Läs mer

 

Prenumerera på Resist the resistance nyhetsbrev

Resist The Resistance är ett nyhetsbrev som är en del av BioGaias engagemang för kampen mot antibiotikaresistens. Vi har som mål att samla in och sprida intressanta och värdefulla nyheter om ämnet. Prenumerera

 

Stödjer Children's Mission

Sedan 2007 stödjer BioGaia Children’s Mission Philippines, som hjälper barn och deras föräldrar genom att till exempel ta hand om undernärda barn, driva skolor och erbjuda yrkesutbildning till föräldrarna. Read more

 

Guldsponsorer till Team Rynkeby

BioGaia har nyligen blivit guldsponsorer till Nordens största välgörenhetscykellag, Team Rynkeby, som varje år cyklar till Paris till förmån för barn med cancer och deras familjer. Pengarna som BioGaia bidrar med i år går oavkortat till Barncancerfondens arbete. Läs mer på Team Rynkesbys hemsida

 

Medlem i Svensk Egenvård

BioGaia är medlem i Svensk Egenvård, vilket betyder att vi följer de lagar, direktiv, förordningar och myndighetsföreskrifter som reglerar handeln med egenvårdsprodukter, exempelvis livsmedelslagen, läkemedelslagen och marknadsföringslagen. Att köpa BioGaias produkter är ett tryggt val för din hälsa. Läs mer på Svensk Egenvårds hemsida