Affärsmodell för hållbar tillväxt

BioGaias affärsmodell bygger på långsiktiga relationer inom tre externa nätverk – för forskning, tillverkning och distribution. Tack vare den framgångsrika modellen har BioGaia kunnat växa globalt med en liten, effektiv och snabbrörlig organisation.

Forskning

Inom forskning finns samarbeten med drygt 50 forskningsinstitutioner och kliniker världen över. Många av forskarna tillhör de främsta inom sina områden. En del samarbeten har pågått sedan BioGaia grundades, andra är nyare. I dagsläget pågår ett sextiotal studier runt om i världen.

Tillverkning

Produkterna tillverkas och förpackas i sex olika anläggningar i Sverige, Danmark, Belgien, Spanien och USA. Långsiktiga och nära samarbeten med leverantörerna gör att produktion och logistik kontinuerligt förbättras och kan anpassas efter såväl marknadens behov som nya krav på hållbarhet.

Leverantörerna, framför allt det helägda dotterbolaget BioGaia Production, är också viktiga samarbetspartner vid produktutveckling, både i framtagandet av nya produkter och för att vidareutveckla befintliga produkter.

Under 2017 påbörjade BioGaias inköpsavdelning arbetet med att få alla tillverkare och leverantörer av kultur, råvaror och analystjänster att skriva under företagets uppförandekod. Av de 16 leverantörerna har hälften nu skrivit under koden och övriga är i processen att göra så. Målet är att alla leverantörer ska ha skrivit under BioGaias uppförandekod 2018.

Distributionsnätverk

Distributionsnätverket består ev omkring 80 partner med försäljning i 100 länder. De flesta av dessa företag har försäljningsrepresentanter som besöker läkare och annan sjukvårdspersonal. Genom att informera om publicerade resultat från kliniska prövningar skapar de intresse och förtroende hos läkarna som sedan rekommenderar produkterna till sina patienter, som i sin tur köper produkterna på apotek och liknande försäljningsställen. På de flesta marknader är BioGaias produkter registrerade som kosttillskott. BioGaias regulatoriska specialister samarbetar med distributörernas experter för att säkerställa att lokala regelverk följs.

Även för distributionspartner har BioGaia tagit fram en uppförandekod och under 2018 påbörjas arbetet med att få denna underskriven av alla partner.

BioGaias leverantörsuppförandekod utgör minimikrav och omfattar bland annat områden som respekt för mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och -säkerhet samt  miljöfrågor och affärsetik/anti-korruption.